1900 561 558
( 2000đ/phút )

Vinh Danh Top 50 Rank Mùa XIII

Tin tức |

  • Tiểu Kiều xin vinh danh các Chúa Công đạt Top Rank Mùa XIII. Kết quả được lấy vào 23:59 Ngày 10/10/2018.