1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tạo Tướng Mới Miễn Phí Hàng Tuần

Tin tức |

Quý Chúa Công thân mếm,

Hôm nay Tiểu Kiều có một điều bất ngờ muốn mang đến quý Chúa Công.

Vào mỗi thứ ba hàng tuần sẽ tạo mới Tướng Miễn Phí khi thi đấu , giúp các Chúa Công có thể trải nghiệm những vị tướng khác nhau.

Điều kiện : Quân hàm phải đạt Binh Sĩ 2 trở lên mới có được tướng miễn phí.

Tướng Miễn Phí tuần này (07/06/2016) : Tư Mã Ý, Vương Nguyên Cơ, Lữ Bố, Chân Mật, Văn Ương, Quách Gia.

Lưu Ý :
Tướng Quách Gia chỉ khi Chúa Công đạt Vip 6 mới chọn được nhé.