1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 05/07 - 11/07/2018

Tin tức |

Nạp Đúng Mốc Tặng Mảnh Kiếm Quỷ

THỜI GIAN: 05/07 - 11/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 50 Vàng + 1 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 10 Cúp Vàng
 • Nạp Mốc 50K tặng: 125 Vàng + 2 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 20 Cúp Vàng
 • Nạp Mốc 100K tặng: 250 Vàng + 3 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Ám Kim-Mê + 5 Ám Kim Chùy + 30 Cúp Vàng
 • Nạp Mốc 200K tặng: 500 Vàng + 5 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 10 Bình Ám Kim-Mê + 10 Ám Kim Chùy + 50 Cúp Vàng
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1250 Vàng + 8 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy + 100 Cúp Vàng
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 2500 Vàng + 10 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 30 Bình Ám Kim-Mê + 30 Ám Kim Chùy + 200 Cúp Vàng

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 05/07 - 11/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng.

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Cúp Vàng*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Cúp Vàng*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Khung Sôi Động World Cup 2018*1, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Cúp Vàng*100

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 05/07 - 11/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 05/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Cúp Vàng*3
 • 06/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Cúp Vàng*3
 • 07/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Cúp Vàng*3
 • 08/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Cúp Vàng*3
 • 09/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3
 • 10/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3
 • 11/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 09/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Cúp Vàng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Cúp Vàng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Cúp Vàng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Cúp Vàng*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Cúp Vàng*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Cúp Vàng*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Cúp Vàng*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Cúp Vàng*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 05/07 - 11/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 05/07 - 11/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 05/07 - 11/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Cúp Vàng

Tích Lũy Số Lần Cướp Tinh Nguyên

THỜI GIAN: 05/07 - 08/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần cướp tinh nguyên nhận thưởng

 • Tích lũy 5 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*100, Cúp Vàng*3
 • Tích lũy 10 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*200, Cúp Vàng*5
 • Tích lũy 20 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*300, Cúp Vàng*10
 • Tích lũy 30 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*500, Cúp Vàng*15
 • Tích lũy 50 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*1000, Cúp Vàng*20

Cửa Hàng Mở Bán

THỜI GIAN: 05/07 - 11/07

 • Quà Chiêu Mộ La Lợi: 68 vàng = 10 túi/ngày, 100 vàng = không giới hạn