1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ra mắt Ải Tinh Anh 1&2 và Chương 5

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Thứ Ba ngày 12/07/2016 tuần sau 3Q 360mobi sẽ chính thức ra mắt ải TINH ANH 1 & 2 cùng với CHƯƠNG 5.

Phần thưởng vượt ải bao gồm rất nhiều Đá Tăng Sao Mảnh Tướng như Tiểu Kiều, Trương Giác, Hoàng Cái, Hoàng Trung, Hoàng Nguyệt AnhThái Văn Cơ.