1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quy định xử lý tài khoản đặt tên thô tục

Tin tức |

Trong thời gian vừa qua, Tiểu Kiều nhận thấy có 1 số Chúa Công đặt tên nội dung thô tục, các câu chửi tục, tên danh nhân, vĩ nhân, tên chính trị, tên tôn giáo..., vi phạm quy định của trò chơi. Để bảo vệ môi trường 3Q 360mobi, Tiểu Kiều xin nhắc lại hình thức xử lý các tài khoản đặt tên vi phạm như sau:

Quy tắc đặt tên nhân vật

  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
  • hông đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Game 3Q 360mobi cũng như Ban điều hành.
  • Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật sở hữu tên đó) có liên quan đến công ty vận hành.
  • Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
  • Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.

Quy định xử phạt

  • Vi phạm lần thứ 1, khóa tài khoản 24 giờ. Sau khi mở khóa trong vòng 1 giờ phải đổi tên lại, nếu không sẽ khóa tiếp mức cao hơn.
  • Vi phạm lần thứ 2, khóa tài khoản 7 ngày. Sau khi mở khóa trong vòng 1 giờ phải đổi tên lại, nếu không sẽ khóa tiếp mức cao hơn.
  • Vi phạm lần thứ 3, khóa tài khoản vĩnh viễn.

Theo quy định này, các Chúa Công có tên vi phạm quy định đặt tên (thô tục, các câu chửi tục, tên danh nhân, vĩ nhân, tên chính trị, tên tôn giáo..), không phân biệt VIP14 hay VIP15 sẽ bị xử lý theo quy định.