Lịch sử dự đoán

TỔNG KẾT LỊCH SỬ DỰ ĐOÁN

360mobi Sunday Hải Phòng

Tên đội Số lượng dự đoán Tỷ lệ
HP Đất Cảng 5 10%
HN.1st 6 12.00%
Cu Tý 0 0%
Dầu Bôi Trơn 3 6.00%
Hải Phòng Handsome 34 68.00%
Lê Anh Pro 0 0%
Hà Nội Lol 1 2.00%
Bốc Thăm 0 0%
Nhậu 1 2.00%