Giải thưởng

Phần thưởng giải đấu 360mobi Suday 5vs5

1. Chiến đội chiến thắng giải đấu

HạngGiải Thưởng
Hạng 1 - 6.000.000 VND
- 5 Khung Avatar Vô Địch 360mobi Sunday
- 80*5 Mảnh Tào Phi
- 15.000 Vàng
- 5 code VIP Sunday
Hạng 2 - 3.000.000 VND
- 80*5 Mảnh Tào Phi
- 10.000 Vàng
- 5 code VIP Sunday
Hạng 3 - 1.000.000 VND
- 7.500 Vàng
- 5 code VIP Sunday
Hạng 4 - 5.000 Vàng
- 5 code VIP Sunday

2. Chiến đội & khách tham dự giải đấu tại khu vực

Các đội đăng ký tham gia thi đấu sẽ có cơ hội nhận được code SVIP thông qua bốc thăm may mắn:

- Vàng x 5,000
- Mảnh Tào Tháo x 80
- Skin Tào Tháo-Bá Tước Dracula x 1 (Vĩnh viễn)
- Cánh Thổ-Quỷ Môn Quan x 1 (Vĩnh viễn)

Các chúa công sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn Code sunday VIP: 

- Angry Bird-Matilda (Vĩnh viễn) x1
- Xu rank x 1,000
- Chiến công x 10,000
- Túi Mảnh Tướng x 10
- Túi Mảnh Skin x 10

Khi tham dự 360mobi Sunday mùa 4 tại Cần Thơ, các chúa công sẽ NHẬN NGAY code tham dự:

- Xu rank x 500
- Chiến công x 5,000
- Túi Mảnh Tướng x 5
- Túi Mảnh Skin x 5
- Angry Bird-Matilda (3 Ngày) x 1

3. Theo dõi Livestream giải đấu trên ứng dụng 360Live 360mobi

Phần thưởng xem livestream tại 360Live ID: 6666 (chỉ duy nhất xem trên 360Live mới nhận được code):

Code livestream VIP: (20 chúa công xem lâu nhất - nếu nhiều hơn 20 chúa công sẽ lấy ngẫu nhiên)
- Vàng x 100
- Chiến công x 2,000
- Túi mảnh tướng x 3
- Túi mảnh skin x 3

Code livestream: (300 code dành cho các chúa công xem livestream từ 30 phút trở lên từ 14h00-17h00)
- Bạc x 100
- Chiến công x 1,000
- Túi mảnh tướng x 1
- Túi mảnh skin x 1