Giải 360mobi Sunday mùa 3

Thể Lệ

THỂ LỆ GIẢI ĐẤU 360mobi Sunday

Điều kiện tham gia

  • Chủ tài khoản có chơi game 3Q 360mobi và có nhân vật trong game đều có thể đăng ký tham gia giải đấu.
  • Các đội tham gia phải trên 16 tuổi và cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ cho BTC. Thông tin bao gồm:
   • Họ và tên:
   • CMND:
   • Địa chỉ thường trú;
   • Thông tin liên lạc ( Email hoặc SĐT)
  • Danh sách các thành viên tham gia thi đấu sẽ do Đội trưởng của từng đội lựa chọn và đăng ký với Ban Tổ Chức theo quy định. Các thành viên có trách nhiệm xác nhận tham gia đội thi đấu. Đội trưởng có quyền loại bỏ hoặc thay đổi danh sách thành viên tham gia thi đấu của đội mình khi cần thiết, tuy nhiên việc thay đổi thành viên tham gia thi đấu này phải diễn ra trong thời hạn/ giới hạn BTC cho phép.
  • Giải 360mobi Sunday thi đấu offline tại địa điểm BTC chỉ định, BTC sẽ có những giới hạn về số lượng đội tham gia dự giải. Vì vậy, BTC sẽ ưu tiên các đội đã đăng ký và tới tham dự sớm hơn hoặc đúng thời gian theo quy định.
  • Đội hình thi đấu bao gồm: 04 thành viên: 01 đội trưởng & 03 thành viên. (Đội trưởng được phép đăng ký 01 thành viên dự bị. Thành viên dự bị được thay thế thành viên chính thức tham gia thi đấu khi có sự đồng ý của đội trưởng. Việc thay thành viên dự bị phải được thực hiện trước khi bắt đầu trận đấu).
  • Các thành viên đang trong thời gian xử phạt cấm thi đấu theo quy đinh của giải đấu sẽ không được phép tham gia giải.
  • Các thành viên hiện tại đang tham gia giải đấu 360mobi Super Star sẽ không được phép tham gia giải 360mobi Sunday
  • Các thành viên thuộc team đã đạt giải tại 360mobi Sunday mùa 3 sẽ không được tham gia tiếp. Cho dù thành viên đã rời team cũng không được tham gia tiếp
  • Việc các thành viên của các Đội chấp thuận tham gia giải đấu xem như các thành viên của các Đội đã chấp thuận tuân theo các quy định, thể lệ của BTC giải đấu.
  • Trong thời gian diễn ra giải đấu Chủ tài khoản không được chuyển đổi các thông tin liên quan đến việc sở hữu tài khoản.

Hình thức thi đấu

  • Thi Đấu tại Địa điểm do BTC chỉ định.
  • Danh sách địa điểm  sẽ được BTC công bố trên trang chủ http://3q.360mobi.vn/ ít nhất trước khi diễn ra giải đấu 1 tuần.

Quy định thiết bị, trang bị nhân vật          

  • Các thành viên tự do trang bị thiết bị thi đấu và mạng hỗ trợ thi đấu. BTC chỉ hỗ trợ mạng cho những thiết bị không thể kết nối mạng 3G như (iPad dòng máy không sim và một số dòng máy không sim.)
  • Các thành viên tham gia thi đấu sẽ được tự do trang bị bao gồm:
   • Tướng
   • Skin
   • Hồn Ngọc
   • Tiên Thuật

Thông tin thi đấu

Tạo phòng:
  • Tất cả các phòng đấu điều được tạo theo sự hướng dẫn của trọng tài.
Thiết lập phòng đấu:
  • Bản đồ: Đại chiến Xích Bích

  • Phương thức thi đấu: 3vs3
  • Thời gian giới hạn: 30 phút/trận
  • Phương thức cấm chọn: Mở cấm trong game
Thể thức thi đấu:
  • Loại trực tiếp (BO1) ( Thi đấu 1 thắng 1 sẽ chiến thắng )
  • Chung kết sẽ thi đấu với thể thức BO3 ( Thi đấu 3 thắng 2 sẽ chiến thắng )

Giai Đoạn Chọn Tướng và chọn phe

  • Các giới hạn trong trận đấu: Trong trường hợp phát hiện lỗi với bất cứ trang bị, tướng, trang phục hoặc bất cứ lí do nào khác đã được BTC cân nhắc, các giới hạn sẽ được thêm vào bất kì lúc nào trong lúc trận đấu diễn ra.
  • Lựa chọn bị lỗi: Nếu xảy ra lỗi trong quá trình chọn tướng, đội chơi phải có trách nhiệm báo với BTC trước khi trận đấu bắt đấu. Khi đó, quá trình chọn tướng sẽ được làm lại từ đầu và hoàn trả đúng thời điểm lỗi  xảy ra để đội bị lỗi có thể khắc phục. Nếu đội bị lỗi không thông báo của BTC trước khi trận đấu bắt đầu thì sẽ không được phép khắc phục.

Trong quá trình thi đấu:

Giải Thích Thuật Ngữ:
  • Mất kết nối vô ý: Một tuyển thủ bị mất kết nối với trận đấu do kết nối máy chủ, nền hệ thống, hệ thống mạng hay điện thoại gặp vấn đề.
  • Mất kết nối cố ý: Một tuyển thủ bị mất kết nối với trận đấu do hành động của tuyển thủ (ví dụ như thoát khỏi trận đấu). Bất kì hành động nào của tuyển thủ làm mất kết nối sẽ bị xem là cố ý, bất kể mục đích thật sự là gì.
  • Sự cố máy chủ: Tất cả tuyển thủ bị mất kết nối với trận đấu do gặp vấn đề với máy chủ trận đấu, nền hệ thống Giải đấu hay mạng tại địa điểm thi đấu không ổn định.
Trận đấu được ghi nhận:
  • Trận đấu được ghi nhận ("GN") là trận đấu mà tất cả sáu tuyển thủ đều đã vào trận. Một khi trận đấu đạt tới trạng thái GN, thời gian cho phép khởi động lại sẽ chấm dứt, và trận đấu sẽ được xem là "chính thức" kể từ đó trở đi. Sau khi đạt được GN, chỉ cho phép khởi động lại trận đấu khi có điều kiện giới hạn. Các ví dụ về điều kiện để đạt được GN.
Ngừng trận đấu:
  • Nếu một tuyển thủ cố tình ngắt kết nối mà không thông báo cho BTC, BTC không cần phải yêu cầu ngừng.
  • Nếu một tuyển thủ xảy ra tình trạng mất kết nối vô ý, BTC sẽ thông báo cho các thành viên của 2 đội tạm thời lùi về căn cứ, không sử dụng bất cứ kỹ năng, chiêu thức, đón đánh thường lên các tướng của game thủ khác, và giữ nguyên tình trạng trận đấu cho đến khi thành viên đó kết nối lại trận đấu. Trong trường hợp, có tuyển thủ bị tình trạng mất kết nối vô ý ngay lúc giao tranh diễn ra. Thì cả 2 đội sẽ tạm thời lùi về căn cứ sau khi giao tranh diễn ra xong. Nếu trong 5 phút, thành viên đó không thể kết nối lại trận đấu, BTC sẽ tiến hành xử lý theo các quy định tiếp theo (Tạo lại trận đấu hoặc quyết định thắng thua).
Bắt đấu lại trận đấu:
  • Quyền quyết định việc bắt đầu lại trận đấu thuộc về BTC có thẩm quyền.
  • Bắt đầu lại trước khi ghi nhận:
   • Nếu trọng tài xác nhận có những khó khăn kỹ thuật khiến không thể vào trận đấu như bình thường được thì trận đấu sẽ bắt đầu lại
  • Bắt đầu lại sau khi ghi nhận:
   • Nếu một tuyển thủ gặp lỗi trò chơi (bug) nặng vào bất kì thời điểm nào trong trận đấu khiến những số liệu hay thao tác tương tác với trò chơi bị thay đổi đáng kể. Trận đấu sẽ bắt đầu lại
  • Xử lý sự cố: Trường hợp có một hoặc nhiều thành viên của hai đội bị sự cố mất kết nối/reset máy không vào game lại được, phương án giải quyết được quy định như sau:
   • Sự cố diễn ra trong thời gian từ đầu đến hết giai đoạn chọn tướng: 2 đội tiến hành chọn tướng lại với với kết quả chọn tướng trước khi xảy ra sự cố.
   • Sự cố diễn ra trong 3 phút đầu của trận đấu.
    • Nếu 2 đội có số mạng chênh lệch trên 3. Đội có ưu thế sẽ là đội chiến thắng
    • Nếu 2 đội có số mạng chênh lệch dưới 3: 2 Đội tiến hành bắt đầu lại trận đấu, đội đang có ưu thế có quyền quyết định điều kiện bắt đầu lại trận đấu theo trong 2 cách sau đây:
     • Thực hiện chọn tướng như trận đấu bị lỗi.
     • Thực hiện lại quá trình chọn tướng (2 đội tự do thực hiện lại các lượt cấm chọn)
     • Trường hợp hai đội có ưu thế bằng nhau thì đội không gặp sự cố sẽ có quyền quyết định cách thức bắt đầu lại trận đấu (theo một trong hai cách ở trên).
   • Sự cố diễn ra trong 8 phút đầu của trận đấu.
    • Nếu 2 đội có số mạng chênh lệch trên 8: Đội có ưu thế là đội chiến thắng
    • Nếu 2 đội có số mạng chênh lệch dưới 8: 2 Đội tiến hành bắt đầu lại trận đấu, đội đang có ưu thế có quyền quyết định điều kiện bắt đầu lại trận đấu theo trong 2 cách sau đây:
     • Thực hiện chọn tướng như trận đấu bị lỗi.
     • Thực hiện lại quá trình chọn tướng (2 đội tự do thực hiện lại các lượt cấm chọn)
     • Trường hợp hai đội có ưu thế bằng nhau thì đội không gặp sự cố sẽ có quyền quyết định cách thức bắt đầu lại trận đấu (theo một trong hai cách ở trên).
   • Sự cố diễn ra sau phút thứ 8 của trận đấu:
    • Nếu có một hoặc nhiều tuyển thủ bị ngắt kết nối. Trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra đến khi xác định kết quả cuối cùng của trận đấu.
    • Nếu cả 3 tuyển thủ của một đội điều bị ngất kết nối. Team đối thủ sẽ là team giành chiến thắng trận đấu đó.
    • Các trường hợp khác chưa quy định tại thể lệ, Ban tổ chức có toàn quyền xem xét và quyết định các vấn đề liên quan tới giải đấu. Các đội tham gia giải đấu phải tuân thủ và chấp hành.

Phương thức xác định thắng thua:

   Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, kết quả thắng thua sẽ được xác định trên cơ sở thông báo của hệ thống xác định, giám sát của GM sau khi hết thời gian thi đấu chính thức theo thứ tự ưu tiên như sau:
   • Dựa vào kết quả của hệ thống: Đội có số điểm tiêu diệt đạt 20, phá hủy căn cứ đối phương hoặc team địch đầu hàng sẽ là đội chiến thắng.
   • Hết thời gian thi đấu ( 30 phút ) Ban tổ chức sẽ tính kết quả thắng thua dựa trên số lần tiêu diệt tướng đối phương. Đội nào tiêu diệt tướng đối phương nhiều hơn là Đội chiến thắng.
   • Trong trường hợp số lần tiêu diệt đối phương bằng nhau, ban tổ chức sẽ căn cứ vào số điểm Tiễn Tháp hoặc Pháo Tháp phá hủy được của đối phương. Chiến đội nào điểm nhiều hơn sẽ chiến thắng.

   • Trong trường hợp số điểm Tiễn tháp hoặc Pháo Tháp phá hủy bằng nhau, trọng tài sẽ căn cứ vào mốc tiêu diệt Tướng đối phương, Chiến đội nào đạt con số cân bằng đầu tiên là Chiến đội chiến thắng. Ví dụ: tỷ số tiêu diệt Tướng của Đội A và Đội B là 15/15. Đội A là Đội đạt được tỷ số 15 đầu tiên thì Đội A là Đội chiến thắng.
   • Các trường hợp còn lại, Ban Tổ Chức sẽ tổ chức bốc thăm chọn ra đội chiến thắng.

Quá Trình Sau Khi Kết Thúc Ván Đấu

  • Kết quả: BTC sẽ xác nhận và ghi nhận kết quả ván đấu.
  • Nghỉ giải lao: BTC sẽ thông báo những tuyển thủ về lượng thời gian còn lại trước khi bắt đầu trận đấu tiếp theo. Việc thi đấu sẽ được tiến hành theo kế hoạch, bất chấp việc các đội đã có mặt đông đủ tại khu vực thi đấu vào lúc đó hay chưa. BTC có thẩm quyền đăng nhập vào tài khoản tuyển thủ và vào màn hình chờ trận đấu. Nếu chỉ có một tuyển thủ trong một đội có mặt khi lượt chọn tướng bắt đầu, tuyển thủ đó sẽ xác định tất cả lượt chọn tướng cho đội mình; tuy nhiên, nếu không có tuyển thủ nào của đội có mặt tại địa điểm thi đấu khi lượt chọn tướng diễn ra, đội đó sẽ bị xử phạt.
  • Biên bản thi đấu: BTC sẽ đưa biên bản thi đấu kèm kết quả thi đấu cho đội trưởng các đội xác nhận.
  • Trận tiếp theo: Các đội sẽ được thông báo thứ hạng hiện tại của mình, bao gồm cả trận đấu kế tiếp theo kế hoạch.
  • Nghĩa vụ sau trận đấu: Tuyển thủ sẽ được thông báo về mọi nghĩa vụ sau trận đấu, bao gồm phỏng vấn, xuất hiện trên báo chí và truyền thông hay thảo luận về các vấn đề trong trận đấu.
TÊN ĐỘI 
Thành ViênHọ TênCMNDKý Tên
Đội Trưởng      
Thành Viên 2      
Thành Viên 3      
  • Tôi đã đọc và đồng ý với luật thi đấu của BTC. Chúng tôi cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình trong suốt quá trình tham gia giải đấu 360mobi Sunday.

Quy Định khác.

Trang thiết bị của tuyển thủ:

Trang thiết bị do BTC cung cấp
  • Ban Tổ Chức (BTC) sẽ cung cấp, và các tuyển thủ tham dự sẽ được quyền dùng, các trang bị trong danh mục dưới đây cho tất cả các trận đấu chính thức tại giải.
   • Thiết bị hỗ trợ kết nối mạng ( Wifi, 3G )
   • Bàn Ghế
  • Tất cả những trang thiết bị do BTC cung cấp sẽ được lựa chọn theo quy định riêng của BTC.
Trang thiết bị cá nhân tuyển thủ hay đội sỡ hữu:
  • Các tuyển thủ được cho phép mang theo các trang bị thi đấu mình hoặc đội sở hữu theo danh mục dưới đây vào khu vực thi đấu và sử dụng chúng trong các trận đấu chính thức tại giải:
   • Điện thoại Android hoặc IOS
   • Tai nghe
   • Thiết bị hỗ trợ kết nối mạng ( 3G )
  • Tất cả những trang bị dùng thi đấu do cá nhân hoặc đội sở hữu phải được trình lên BTC để được chấp thuận cho sử dụng. Những trang bị không được chấp thuận cho sử dụng hoặc bị nghi ngờ là cung cấp lợi thế khi thi đấu sẽ bị cấm sử dụng, các tuyển thủ đó bị buộc phải thay thế chúng bằng các trang bị thi đấu do BTC cung cấp.
  • Ngoài ra, theo sự suy xét, BTC được quyền không cho phép sử dụng bất kì trang bị cá nhân nếu chúng liên quan đến vấn đề an toàn, bảo mật, hoặc ảnh hưởng đến giải đấu và nhà tài trợ của giải đấu.
  • Các trang bị do cá nhân hoặc đội sở hữu có thể bị cấm mang vào khu vực thi đấu nếu chúng mang tên, biểu tượng...v.v của công ty hoặc nhãn hiệu là đối thủ cạnh tranh của 360mobi.
  • Các đội tham gia giải đấu sẽ chịu trách nhiệm với thiết bị tham gia thi đấu của mình. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu phát sinh lỗi thiết bị/ hết pin…. ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của các đội.
Trang thiết bị thay thế:
  • Ở bất kì thời điểm nào, nếu trang bị hoặc các vấn đề kỹ thuật bị nghi ngờ mang lại lợi thế thi đấu, tuyển thủ hoặc BTC có quyền yêu cầu ngay một cuộc kiểm tra nhanh nếu cần. Kỹ thuật viên sẽ lập tức kiểm tra, đưa ra nhận định và nêu rõ vấn đề. Kỹ thuật viên có thể yêu cầu BTC cung cấp mọi loại thiết bị dùng thay thế theo ý kiến của mình. Việc cung cấp thiết bị thay thế đó sẽ được quyết định bởi chính BTC.

Hình thức, Địa điểm, khu vực thi đấu

  • Thi đấu Offline
   • Quyền ra vào địa điểm thi đấu chung:
    • Quyền ra vào các khu vực giới hạn được cấp cho các đội tham dự sẽ chỉ giới hạn cho thành viên chính thức của các đội. Các trường hợp khác cần được sự chấp thuận trước từ BTC. Việc chấp thuận cho phép tham gia các trận đấu tại giải đấu sẽ dựa theo quyết định riêng từ chính BTC.
   • Khu vực thi đấu:
    • Khu vực thi đấu bao gồm các khu vực được chứa các máy tính được dành cho việc thi đấu. Trong khoảng thời gian trận đấu diễn ra, sự hiện diện của thành viên đội trong khu vực thi đấu sẽ chỉ giới hạn trong các thành viên nằm trong đội hình chính thức của đội thi đấu đó.

Tiến trình thi đấu

  • Thay đổi về lịch thi đấu:
   • BTC có toàn quyền sắp xếp lại thời gian thi đấu trong cùng ngày và/hoặc thay đổi ngày thi đấu của một trận đấu qua một ngày khác hoặc cũng có thể thay đổi toàn bộ lịch thi đấu. Trong trường hợp có bất kì sự thay đổi nào về lịch thi đấu, BTC sẽ thông báo cho tất cả các đội tuyển trong thời gian sớm nhất có thể.
  • Thời gian báo danh:
   • Các thành viên chính thức của đội tuyển tham dự giải phải có mặt trước thời gian diễn ra trận đấu ít nhất 30' hoặc theo sắp xếp của BTC.
  • Vai trò của trọng tài:
   • Trọng tài được BTC bổ nhiệm có trách nhiệm đưa ra các phán quyết liên quan đến trận đấu, trả lời các câu hỏi và giải quyết các vấn đề phát sinh trước, trong và ngay sau các tình huống trong trận đấu. Trách nhiệm giám sát của trọng tài bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
    • Kiểm tra đội hình thi đấu của các đội tuyển trước trận đấu
    • Kiểm tra và điều hành khu vực thi đấu của các đội tuyển
    • Thông báo bắt đầu trận đấu
    • Ra quyết định ngừng/tiếp tục trận đấu
    • Ra quyết định xử phạt nếu có bất cứ hành vi vi phạm Luật thi đấu trong suốt trận đấu
    • Xác nhận trận đấu kết thúc và kết quả của trận đấu
    • Sự khách quan của trọng tài: Trong bất kì thời điểm nào, trọng tài cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình với tác phong chuyên nghiệp và phải thực hiện việc điều khiển trận đấu của mình một cách công bằng, không thiên vị hoặc thành kiến với bất kì tuyển thủ, đội tuyển hoặc bất kì cá nhân nào khác
    • Tính chất tối hậu của phán quyết: Quyết định của trọng tài là tuyệt đối, cuối cùng và duy nhất.
  • Chuẩn bị trước trận đấu:
   • Thời gian chuẩn bị: Các Tuyển thủ sẽ có một khoảng thời gian nhất định trước trận đấu để đảm bảo họ có được sự chuẩn bị đầy đủ nhất. Thành viên trong BTC sẽ thông báo đến các tuyển thủ và chiến đội về thời gian bắt đầu và khoảng thời gian cho phép cho việc chuẩn bị như là một phần trong lịch thi đấu và do vậy cũng sẽ có sự thay đổi nếu cần thiết. Thời gian chuẩn bị tối đa là 15 phút kể từ thời điểm ngồi vào vị trí thi đấu. Nếu quá thời gian này, tuyển thủ phải chấp nhận thi đấu với điều kiện đã tinh chỉnh mà không được phép quyền tạm dừng. Quá trình chuẩn bị cho trận đấu bao gồm:
    • Đảm bảo chất lượng của tất cả các thiết bị mà BTC cung cấp.
    • Kết nối và thiết lập các thiết bị ngoại vi
    • Đảm bảo hệ thống đàm thoại hoạt động tốt
    • Thay đổi những thiếp lập cấu hình trong trận đấu
    • Một khoảng thời gian nhỏ dành cho việc khởi động trong trận đấu
   • Các lỗi kĩ thuật của thiết bị:Nếu các tuyển thủ gặp bất kì vấn đề kĩ thuật của các trang thiết bị trong suốt giai đoạn chuẩn bị, thì tuyển thủ đó phải thông báo cho trọng tài phụ trách ngay lập tức.
   • Hỗ trợ kỹ thuật: Thành viên trong BTC luôn sẵn sàng hỗ trợ các tuyển thủ và khắc phục những vấn đề gặp phải trong quá trình chuẩn bị trước trận đấu.
   • Thời gian bắt đầu trận đấu: Các bên chịu trách nhiệm phải cố gắng giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian chuẩn bị cho phép để trận đấu được bắt đầu đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, sự trì hoãn trong một số trường hợp cũng được cho phép nếu như được chấp nhận bởi các thành viên trong BTC. BTC cũng được toàn quyền quyết định hình phạt cho sự chậm trễ này.

Thông tin nhân vật thi đấu, đội thi đấu:

  • Các thành viên tham gia giải đấu phải đăng ký đúng, đầy đủ thông tin cá nhân tham dự.
   • Thông tin cá nhân bao gồm:
    • Họ và tên
    • Ngày tháng năm sinh
    • Địa chỉ thường trú
    • Số CMND
    • Phương tiện liên lạc (Email, số điện thoại);
  • Thi đấu: Trong thời gian thi đấu chính thức (kết thúc thời gian báo danh), được tính bắt đầu giây thứ 901, chỉ có 03 nhân vật báo danh mới được thi đấu chính thức. Khi có 01 nhân vật chính thức rời khỏi đấu trường vì một lý do nào đó thì nhân vật dự bị cũng không được tham gia trận đấu đó. Nhân vật dự bị có thể được báo danh và thi đâu đấu ở trận tiếp theo (nếu có và theo quyết định của đội trưởng).
  • Các đội tham gia giải đấu phải tuân thủ các điều lệ sau:
   • Không được đặt tên nhân vật/ tên đội có nội dung liên quan tới các vị lãnh đạo, chính quyền các cấp, các anh hùng trong lịch sử, những người nổi tiếng…
   • Không được đặt tên nhân vật/ tên đội trái với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán, pháp luật hoặc gây mối ác cảm cho người khác.
   • Không được đặt tên nhân vật/tên đội có nội dung đến tôn giáo, chính trị, tuyên truyền các hoạt động bất hợp pháp dưới mọi hình thức, xúc phạm cá nhân, tổ chức khác.
   • Không đặt tên nhân vật/ tên đội có sử dụng các ký tự đặc biệt, không nằm trong bảng ký tự La Tinh và số học.
   • Khuyến khích đặt tên nhân vật/ tên đội với những chữ cái, ký tự có ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu và có cách phát âm không quá 03 âm tiết.
Đội ngũ GM & Tổ trọng Tài:
  • GM giải đấu bao gồm: Trọng tài đối với thi đấu trực tiếp tại phòng máy và GM đối với thi đấu online.
  • Đội ngũ GM đóng vai trò hướng dẫn, giám sát, chụp ảnh, quay phim truyền hình trong các trận đấu của giải.
  • Thành viên của các Đội buộc phải tuân theo các hướng dẫn của GM và sự điều động của GM.
  • GM hỗ trợ những thắc mắc của game thủ trong đấu trường liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, thủ tục, luật lệ thi đấu.
  • GM chỉ có trách nhiệm hỗ trợ giải đáp những thắc mắc đối với đội trưởng. GM không có trách nhiệm trả lời, giải quyết những thắc mắc của các thành viên trong đội.
  • GM tập hợp thông tin gửi về ban tổ chức giải đấu. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Quy Tắc Hành Xử

Các hình thức xử phạt

  • Báo danh: Kết thúc thời gian báo danh, Đội nào không đủ 03 thành viên báo danh có mặt sẽ xử thua trận và loại khỏi giải đấu. Nếu cả 02 chiến đội đều không đủ thành viên báo danh theo quy định thì cả 02 đội đều xử thua và loại khỏi giải đấu.
  • Tận dụng lỗi game:
   • Đội có bất kỳ thành viên nào lợi dụng lỗi game thì đội đó bị xử thua trận và thành viên đó bị loại khỏi giải đấu. Việc xác định hình thức lợi dụng lỗi game thông qua hình chụp kết hợp kiểm tra dữ liệu.
  • Hành vi hack,cheat:
   • Đội nào có bất kỳ thành viên nào sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game thì đội đó bị xử thua trận và thành viên đó bị loại khỏi giải đấu. Việc xác việc sử dụng phần mềm thứ 3 thông qua hình chụp, Log hệ thống.
  • Đối với những hành vi thiếu văn hoá:
   • Đối với thành viên văng tục, xúc phạm nhân vật khác: Cấm thành viên đó tham gia thi đấu ngay tại thời điểm đó. Nếu đang trong lúc thi đấu thì thành viên đó sẽ được tiếp tục hoàn thành trận đấu và không được thi đấu tất cả các trận tiếp theo của giải đấu. Nếu đội không có thành viên dự bị thay thế, ban tổ chức sẽ xử thua.
   • Xúc phạm GM và Ban tổ chức: Khoá tài khoản, cấm thi đấu vĩnh viễn.
   • Trường hợp cả Đội phạm lỗi hoặc đội trưởng phạm lỗi: Loại cả Đội ra khỏi giải đấu.
  • Bàn luận xúc phạm chính trị, tôn giáo, chia rẽ dân tộc.
   • Cấm thi đấu giải đồng thời khoá tài khoản server ngoài 1 tuần để cảnh cáo.
  • Hành vi bỏ thi đấu:
   • Trong quá trình thi đấu nếu có đội bỏ cuộc nhưng không có lý do chính đáng. Đội hoặc thành viên đó sẽ bị loải khỏi giải đấu.
  • Các trường hợp gian dối về thông tin cá nhân:
   • Đối với các trường hợp Đội/Thành viên đội đang tham gia giải 360mobi Super Star hoặc đã từng đạt giải tại 360mobi Sunday mùa 3 thì không được tiếp tục đăng ký tham gia giải 360mobi Sunday nữa. Đội nào có thành viên làm giả giấy tờ, thông tin cá nhân để tham dự giải, BTC sẽ loại thành viên/ đội đó ra khỏi giải đấu.
  • Các trường hợp khác:
   • Các trường hợp mất điện, ngắt kết nối mạng và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến các Đội đang thi đấu đối với các trận đấu thi đấu trực tiếp tại phòng máy. Tùy vào tình hình thực tế, Ban Tổ Chức sẽ đưa ra quyết định thắng/thua hoặc tổ chức lại trận đấu. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng, các bên tuần thủ, chấp hành và không khiếu nại.
   • Các trường hợp khác chưa quy định tại thể lệ, Ban tổ chức có toàn quyền xem xét và quyết định các vấn đề liên quan tới giải đấu. Các đội tham gia giải đấu phải tuân thủ và chấp hành.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trận đấu

  • Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu 360mobi Sunday, BTC chỉ hỗ trợ giải quyết khiếu nại nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau
   • Được thực hiện bởi chủ tài khoản là đội trưởng (hoặc người được chủ tài khoản là đội trưởng ủy quyền bằng văn bản) của đội tham gia trận đấu bị khiếu kiện.
   • Đơn khiếu nại bằng văn bản được gửi trực tiếp đến Ban tổ chức hoặc bộ phận Hỗ trợ khách hàng của công ty trong thời hạn 1 ngày làm việc tính từ thời điểm kết thúc trận đấu bị khiếu nại.
   • Khiếu nại có liên quan trực tiếp đến trận đấu mà đội đó tham dự.
  • Các trường hợp khiếu nại không đáp ứng các điều kiện nói trên sẽ không được Ban Tổ Chức hỗ trợ giải quyết.
  • Đối với trường hợp cần thiết: BTC sẽ nhận thông tin phản hồi từ Đội trưởng đến số điện thoại mà BTC cung cấp và ngược lại. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm giải quyết nhanh đối với các trường hợp này. Quyết đinh của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.
  • Thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được đơn khiếu nại phù hợp với các điều kiện nói trên. Trong trường hợp khiếu nại phức tạp, thời hạn nói trên có thể được kéo dài theo quyết định của BTC.
  • Các quyết định đưa ra dựa theo ghi nhận của hệ thống, giám sát của GM và được đăng tải công khai trên Trang chủ để đảm bảo tính công bằng của giải đấu. Quyết định giải quyết của BTC là quyết định cuối cùng.
  • Nếu xảy ra các sự cố khách quan nằm ngoài mong muốn của Ban Tổ Chức dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu như: Sự cố đường truyền kết nối từ ISP, các trục trặc về hệ thống cung cấp dịch vụ trò chơi, thiên tai, chiến tranh, Ban Tổ Chức sẽ công bố trên Trang chủ của trò chơi trong vòng 02 ngày và sẽ tổ chức thi đấu lại tại một thời điểm khác.
  • Trường hợp ngoại lệ: Sau khi kết thúc trận đấu, nếu một trong hai đội tham gia thi đấu có khiếu nại hoặc ban tổ chức phát hiện những vi phạm của đội chiến thắng. Trường hợp này Ban tổ chức sẽ quyết định loại đội vi phạm đó khỏi giải đấu. Quyết định này không làm thay đổi kết quả thi đấu ban đầu của các đội còn lại. Đội tham gia thi đấu với đội vi phạm cũng không có cơ hội thi đấu lại.

Lưu ý: Giờ làm việc được xác định là từ 08h30 đến 17h00 các ngày trong tuần trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Quy Tắc Trao Thưởng

  • Trong quá trình trao giải thưởng ,nếu đội nào có thành viên có hành động xúc phạm tới uy tín của giải đấu cũng như công ty dưới bất kỳ hình thức gì thì kết quả và phần thưởng của cả đội đó sẽ bị hủy.
  • Đội vô địch giải đấu 360mobi Sunday sẽ có vé tham dự Vòng loại giải 360mobi Pro League 3 tổ chức online.
  • Đội vô địch giải 360mobi Sunday không tham gia giải đấu này phải thông báo và xác nhận với ban tổ chức qua email chậm nhất là 2 ngày sau khi đạt giải 360mobi Sunday khu vực. Vé tham dự Vòng loại giải 360mobi Pro League 3 sẽ được nhường cho đội đạt hạng hai. Trong trường hợp đội hạng hai không tham dự sẽ được nhường cho đội hạng ba.
  • Đội không tham gia Vòng loại giải 360mobi Pro League 3 nhưng không thông báo và xác nhận với ban tổ chức qua email thì ban tổ chức sẽ hủy bỏ giải thưởng của đội này.
  • BTC không can thiệp vào chuyện nội bộ, phân chia giải thưởng giữa các thành viên trong Đội sau khi đạt giải.
  • Trong quá trình trao thưởng (Bao gồm trao thưởng offline và online), nếu sự cố sảy ra, việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Người đạt giải chấp nhận quyết định của Ban tổ chức và đồng ý không khiếu nại việc này.
  • Đối với đội vô địch 360mobi Sunday tại các địa phương, giải thưởng sẽ được trao sau khi tham gia vòng loại 360mobi Pro League 3
  • BTC được toàn quyền chụp ảnh khách hàng trúng giải và sử dụng những hình ảnh này nhằm quảng cáo, truyền thông và những hoạt động tuyên truyền khác mà không phải trả bất kỳ một chi phí nào.
  • Các đội hạng Nhất, Nhì, Ba giải 360mobi Sunday không được tham gia hoạt động của các game đối thủ( vainglory, vương giả vinh diệu, liên quân huyền thoại…) trong ba tháng kể từ ngày đoạt giải

Điều khoản thi hành

 • Bản quy định này có hiệu lực từ thời điểm ký. Quy định này áp dụng cho Giải 360mobi Sunday
 • Đội/ thành viên đội đã đọc và đồng ý với luật thi đấu của BTC, đồng thời cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình trong suốt quá trình tham gia giải đấu 360mobi Sunday
 • Quy Định Và Thể Lệ Giải Đấu 360mobi Sunday  được Ban Tổ Chức giải đấu thông qua, các chiến đội và cá nhân tham dự hiểu rõ và tuân thủ.