Chuỗi sự kiện 11/10 - 17/10/2016

X2 Tỉ lệ Chiêu Mộ Cao - Từ Hoảng