1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Cập Nhật Thông Tin Tài Khoản

Cập nhật trên trang Web

Bước 1: truy cập vào trang https://id.zing.vn

Bước 2: tiến hành đăng ký các thông tin theo quy định

Bước 3: xác nhận thông tin

Cập nhật trực tiếp trong trò chơi

Bước 1: bấm vào nút CSKH trong trò chơi

Bước 2: bấm vào nút cập nhật thông tin tài khoản

Bước 3: cập nhật thông tin theo quy định