1900 561 558
( 2000đ/phút )

GIỚI THIỆU BỐI CẢNH 3Q 360mobi

Cuối thời Đông Hán, vương triều Lưu Thị mục nát hỗn loạn đã khiến cho dân tình càng thêm khốn đốn. Lợi dụng tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Tào Tháo chiêu mộ thêm quân đội tinh anh đánh chiếm khắp nơi.

Vì muốn bảo vệ nhân dân, Lưu Bị - hậu duệ của vương triều Lưu Thị chiêu binh mãi mã, liên kết với Viên Thiệu, phát động đại chiến với Tào Tháo ở sa trường Quan Độ. Thế thời không thuận, liên minh Lưu - Viên đã đại bại trong cuộc chiến không cân sức.

E ngại thế lực Tào Ngụy ngày thêm lớn mạnh, Tôn Quyền, thủ lĩnh Đông Ngô bấy lâu nay im lặng, bất ngờ phát động tấn công, đánh úp Tào Ngụy.

Chiến loạn liên miên khiến sinh mạng trở thành cỏ rác, khắp nơi máu chảy thành sông. Đau lòng trước cảnh lầm than của chúng sinh, chưởng quản thế giới Nguyên Thủy Thiên Tôn - Nam Hoa Thượng Tiên cùng chư Tiên quyết định cải tạo thời không, tạo ra 1 thế giới khác gọi là Mộng và hoán chuyển linh hồn các anh hùng vào thế giới này.

Thế giới Mộng có 3 chủng tộc Thần, Ma, Nhân thay nhau thống trị nhân gian. Lưu Bị cai quản Nhân Tộc, xưng là Nhân Hoàng. Thào Tháo thống trị Ma Tộc, xưng là Ma Thần. Tôn Quyền đứng đầu Thần Tộc, xưng là Thần Hoàng.

Tam tộc tiếp tục tiến hành cuộc chiến dang dở. Tuy nhiên, do thiên địa nghịch chuyển, các hào kiệt thời thượng cổ cũng lần lượt tái sinh. Thống soái Hoàng Cân Trương Giác, Ma tộc Đại Ma Đầu Đổng Trác, Chiến Quỷ Lữ Bố, Hoàng Kim Bá Chủ Viên Thiệu, Bạch Long Kỵ Sĩ Công Tôn Toản, Hán Triều Trấn Quốc Tứ Đại Thiên Vương và Thượng Cổ Nguyên Tố Chi Thần Viêm Đế, đồng thời xuất thế…

Tất cả tạo thành 1 thế cục Mộng Tam Quốc của 3Q 360mobi.

Một truyền thuyết mới sẽ được viết ra, và bạn là nhân vật chính. Hãy bắt đầu nhập cuộc…