1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khiêu Chiến BOSS Mỗi Ngày Nhận Nhiều Đá Tướng

Đá tướng là vật phẩm cần thiết giúp tăng thêm năng lực cho tướng khi vượt ải. Tham gia tính năng khiêu chiến Boss mỗi ngày sẽ nhận được nhiều đá tướng. Để tham gia người chơi vào Thí Luyện >> Khiêu Chiến Boss.

Quy tắc tham gia:

♦ Người chơi đạt cấp độ 13 trở lên mới có thể tham gia...

♦ Có tất cả 6 Boss với độ khó tăng dần (Tiểu Kiều, Hứa Chử, Hoàng Trung, Mã Siêu, Hoàng Nguyệt Anh, Đổng Trác)

♦ Mỗi Boss có thể khiêu chiến nhiều lần cho đến khi Boss bị tiêu diệt hoàn toàn.

♦ Tiêu diệt Boss thành công sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với độ khó của Boss.

♦ Phần thưởng nhận được là các Rương Đá Tướng-Thấp, Trung, Cao. Sử dụng ngẫu nhiên nhận được các đá tướng phẩm chất từ thấp đến cao.

♦ Boss sẽ được hồi sinh vào 5:00 hôm sau, sau đó có thể tiếp tục khiêu chiến.

Tham gia ngay tính năng khiêu chiến Boss mỗi ngày để kiếm thật nhiều đá tướng các bạn nhé!