1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn Nhận Đá Tăng Bậc Tướng

Đá Tăng Bậc Tướng rất quan trọng , là nguyên liệu để nâng cấp tướng lên các phẩm chất cao hơn giúp các vị tướng tăng sức mạnh để giành chiến thắng trong các trận đấu Lôi Đài , Vượt Ải , Vượt Viêm Vực..

Có các cách sau để nhận Đá Tăng Bậc Tướng :

Nhận từ nhiệm vụ : làm nhiệm vụ chính và thành tựu nhận được.

Nhận từ Rương Ải : Đạt đủ sao của một chương có thể nhận được các rương ải chứa nhiều đá Tăng Cấp Tướng.

Online và điểm danh 7 ngày đầu.

Vượt Viêm Vực : vượt các tầng của Viêm Vực nhận đá Tăng Cấp , tầng càng cao nhận được đá phẩm chất càng tốt.

Shop Lôi Đài : Dùng điểm Lôi Đài để đổi đá Tăng Cấp Tướng.

Cửa Hàng : có thể dùng Bạc , Vàng để mua Đá Tăng Cấp Tướng trong shop tab Vật Phẩm.