1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn Mời Bạn Thi Đấu

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chính là tình bằng hữu tốt. Quý Tướng Quân hãy cùng bạn bè chiến đấu và nhận chiến thắng vẻ vang.

Ngay bây giờ, quý Tướng Quân hãy chú ý vào giao diện chính và thực hiện theo hướng dẫn để mời bằng hữu của mình cùng tham chiến.

Bước 1 :

  • Nếu chưa có bạn bè hãy vào giao diện Bạn.
  • Tìm và nhập tên hoặc ID của bạn mình để thêm bạn bè như trong hình.

Bước 2 : Chọn giao diện Bạn

   • Chọn nút Mời ở bên cạnh tên bạn bè mình nhé.

  • Có thể mời bạn tham gia các kiểu thi đấu sau :
    • Ghép 3V3 : Mời bạn vào phòng đấu ghép chung . Phòng phải có 3 người tham gia .

   • Đấu 3V3: Tạo phòng đấu 3vs3 . Phòng phải có 6 người tham gia.
   • Đấu 1V1 : Mời bạn “solo” với mình . Phòng phải có có 2 người tham gia . So đấu xem kĩ năng của ai vượt trội hơn.

Bước 3:

Sau khi đủ người bấm Bắt Đầu và tham gia thi đấu thể hiện bản lĩnh