1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn Cách Mua và Sử Dụng Skin Cho Tướng

Bạn muốn sở hữu một skin cho Tướng của bạn thật xinh đẹp. Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn có được một skin Tướng ưng ý.

Cách 1:

Bước 1: Vào giao diện Cửa Hàng chọn tab Skin sau đó lựa chon Skin muốn sở hữu.

Bước 2: Vào giao diện tướng chọn Skin sau đó chọn Mặc Định nếu muốn tự động sử dụng Skin này trong trận đấu.

Cách 2:

Bước 1: Vào giao diện tướng sau đó chọn tướng muốn mua skin.

Bước 2: Chọn skin muốn mua xong nhấp Cách Nhận sẽ đưa đến giao diện mua Skin.

Cách 3:

♦Khi vào trận chọn tướng xong có thể mua Skin ngay tại giao diện chọn.

Lưu Ý:

♦Phải sở hữu tướng trước sau đó mới có thể mua được Skin của tướng đó.

♦Một số skin phải đủ cấp VIP mới có thể mua.