1900 561 558
( 2000đ/phút )

Cách Sử Dụng Bạc Trong 3Q 360mobi

Bạc trong game 3Q 360mobi có được từ việc hoàn thành các nhiệm vụ, ngoại trừ Chiêu Mộ - Cao thì Bạc có thể sử dụng được hầu hết các tính năng giống như Vàng. Nhưng làm sao để có thể sử dụng Bạc hiệu quả nhất?

Trước tiên hãy điểm qua các hoạt động sử dụng Bạc trong game bao gồm:

♦ Đổi Tên.

♦ Mua các vật phẩm bán trong cửa hàng mục Vật Phẩm.

♦ Mua Thể Lực.

♦ Điểm danh bù.

♦ Bỏ thời gian chờ và thêm lượt khiêu chiến trong Lôi Đài.

♦ Mua thêm điểm nâng cấp kĩ năng Tướng.

♦ Mua số lần tạo mới Viêm Vực.

♦ Trừ Chiêu Mộ Cao, các tính năng dùng Vàng nếu có đủ Bạc thì sẽ trừ Bạc trước.

Với các tính năng sử dụng Bạc ở trên Ad đề nghị sử dụng Bạc để điểm danh bù (nếu để lỡ mất ngày điểm danh nhận Bạc) sau đó dùng Bạc mua Chuỳ và Bình Lam trong shop vì:

♦ Có thể mở ra tướng tinh Tím giúp ích cho việc đi ải.

♦ Có thể mở ra mảnh Tướng dùng cho việc triệu hồi và tăng sao tướng.

♦ Có xác suất mở ra các vật phẩm thu thập quý(bán lấy Đồng để tăng Kĩ Năng Tướng), mảnh đá tăng cấp (dùng để tăng bậc Tướng mở thêm kĩ năng khi đi Ải của Tướng).

Mua thẻ VIP 30 ngày, mỗi ngày bạn sẽ nhận được 100 Bạc miễn phí, tương đương với 3.000 Bạc (giá trị bằng với 3.000 Vàng), rất lời phải không các bạn?