1900 561 558
( 2000đ/phút )

Vượt Ải Nhận Thưởng

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Tiểu Kiều xin thông báo đến tất cả các Chúa Công, 3Q 360mobi sẽ được bảo trì vào 05h00 đến 06h00 ngày 15.06.2016 nhằm cập nhật phiên bản mới.

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể đăng nhập 3Q 360mobi.

Đặc biệt sau đợt bảo trì ngày mai, khi các Chúa Công vượt ải sẽ nhận được nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn