1900 561 558
( 2000đ/phút )

Vinh Danh Top 20 Thi Đấu RANK mùa 2

Tin tức |

Tiểu Kiều xin chúc mừng Top 20 Chúa Công mỗi server đã thi đấu nỗ lực và giành phần thưởng xứng đáng dành cho Top mỗi Server. Phần thưởng đã được phát qua Thư. Các Chúa Công đăng nhập để nhận phần thưởng:

  • Hạng 1-5 : Skin Văn Ương-Kungfu Tiểu Long (vĩnh viễn)
  • Hạng 6-10: Skin Văn Ương-Kungfu Tiểu Long (7 Ngày) , 300 Vàng
  • Hạng 11-20: Skin Văn Ương-Kungfu Tiểu Long (3 Ngày), 200 Vàng