1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tướng miễn phí trong tuần

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Vào mỗi 0h00 sáng thứ 3 hàng tuần sẽ có sự kiện tạo mới Tướng miễn phí.

Thời Gian : 0h00 ngày 05/07 - 23h59 ngày 11/07

Lưu ý:

Với tướng Hứa Chử, các Chúa Công phải đạt VIP 6 trở lên.