1900 561 558
( 2000đ/phút )

TỔNG HỢP SỰ KIỆN TUẦN 04/05/2017 - 10/05/2017

Tin tức |

CHIÊU MỘ CAO MỖI NGÀY HOÀN TRẢ VÀNG 

THỜI GIAN: 0h00 ngày 04/05 - 23h59 ngày 07/05/2017

NỘI DUNG:

Trong thời gian, mỗi ngày Chúa Công tích lũy chiêu mộ cao đạt đủ số lần sẽ nhận được phần thưởng

  • Tích lũy chiêu mộ cao 10 lần hoàn trả 50 Vàng.
  • Tích lũy chiêu mộ cao 30 lần hoàn trả 150 Vàng.
  • Tích lũy chiêu mộ cao 50 lần hoàn trả 300 Vàng.

Lưu Ý: Chiêu mộ đạt mốc nào sẽ nhận thưởng ở mốc đó và các mốc thấp hơn.

KHUYẾN MÃI CỬA HÀNG

THỜI GIAN: 04/05/2017 - 10/05/2017

NỘI DUNG:

 • Túi Quà Hoa Hảo Nguyệt Viên : 1488 Vàng - Giá Gốc : 2176 Vàng
 • Lục Thao : 20 Vàng - Giới hạn mua 50 Lần
 • Quà Chiêu Mộ Lữ Bố giá 68 Vàng(mở bán từ ngày 08-10/05/2017)
 • Túi Quà Hoa Hảo Nguyệt Viên : Gồm Skin Hoàng Nguyệt Anh - An Khang và Gia Cát Lượng - Thịnh Vượng - Vĩnh viễn
 • Quà Chiêu Mộ Lữ Bố khi sử dụng có thể nhận 1 trong các vật phẩm sau:
  • Lữ Bố(Vĩnh Viễn)
  • Mảnh Lữ Bố*5
  • Thẻ Trải Nghiệm Lữ Bố(1 ngày)
  • 88 Vàng.
  • Chiến Công *100

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

THỜI GIAN: 04/05 - 10/05

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 04/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Sao Chiến Thắng*3
 • 05/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Sao Chiến Thắng*3
 • 06/05:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 07/05:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 08/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 09/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 10/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3

Lưu Ý

 • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
 • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
 • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

THẮNG THI ĐẤU 3V3

THỜI GIAN: 04/05 - 10/05

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 3v3, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 3v3, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)

THẮNG THI ĐẤU 5V5

THỜI GIAN:04/05 - 10/05

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày chiến thắng 1 trận 5v5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)