tai-apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tích lũy nạp 200K nhận thưởng

Tin tức |

  • Thời gian: 13/12 - 19/12/2016

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy từ 200K (1000 Vàng) trở lên sẽ nhận được các phần thưởng sau:

  • Skin Trương Phi-Bạo Chúa (Vĩnh viễn)*1
  • Rương Hồn Ngọc Lv3*3
  • Đá Tăng Sao Mã Siêu*20
  • Lục Thao*10
  • Hoa Tri Ân*100