1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông điệp - Xử lý Tài Khoản Cày Thuê

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Trong thời gian qua, 3Q 360mobi đã nhận được nhiều phản hồi về việc "Cày Thuê" gây ảnh hưởng khá nhiều đến các Chúa Công trải nghiệm game. Ban điều hành đã ra Qui định Cấm Cày Thuê nhưng vẫn xảy ra ngày một cao, vì thế hôm nay Tiểu Kiều sẽ chính thức xử lý những tài khoản Cày Thuê với mức phạt ban đầu như sau:

  • Reset lại mức Rank ban đầu 1000
  • Khóa tài khoảnh 6 tháng (tính từ ngày 22/08/2016)