1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông điệp - Xử lý Tài Khoản Cày Thuê lần thứ 3

Tin tức |

Thân chào các Chúa Công,

Như đã thông báo trên trang chủ 3Q 360mobi từ đầu tháng 8, việc cày thuê Rank ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi ở mọi cấp độ, ảnh hưởng đến tính công bằng của hệ thống đấu Rank.

Vì vậy Hội Đồng 3Q 360mobi đã nghiêm cấm các hiện tượng Cày Thuê RANK theo như thông báo, song song với việc thông báo, Hội Đồng 3Q 360mobi cũng tiến hành thu thập các bằng chứng và quyết định xử lý 29 tài khoản cày thuê theo danh sách sau với hình thức xử phạt:

  •  Khóa tài khoản 6 tháng từ ngày 7/10
  •  Reset điểm rank về 1000 điểm

Việc xử lý cày thuê sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, Tiểu Kiều hy vọng đây là lời cảnh tỉnh cho các Chúa Công đang thực hiện việc cày thuê!