1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông điệp xử lý Cày Thuê đợt 4

Tin tức |

Ban Điều Hành xin được nhắc lại một lần nữa, Ban Điều Hành hoàn toàn không cho phép những hành vi Cày Thuê gây ảnh hưởng đến tính công bằng và quyền lợi của người chơi 3Q 360mobi. Hiện nay, Ban Điều Hành đã lưu giữ và ghi nhận được rất nhiều trường hợp Cày Thuê và chắc chắn sẽ khóa tài khoản của những người chơi vi phạm theo Quy Định đã được đưa ra trước đó.

Đồng thời, chúng tôi cũng muốn kêu gọi mọi người chơi hãy tự giác và có ý thức hơn để đem lại một môi trường 3Q 360mobi trong sạch, công bằng tới cho tất cả mọi người.

Hình thức xử lý
  • Tài khoản khóa trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 07/12/2016 - 07/06/2017.

NHỮNG CHÚA CÔNG VI PHẠM

STTNhân vậtID nhân vậtSever
1 BEST•Tóp Ku Gà zmi58485881955
16394820
9
2 ©ass•Hiểu•Mộng zmi82526995665
49443561
8
3 Ờ°RỒI°SAO zmi47230925455
20999653
8
4 Cày Thuê&&& fbi471647817537
9415834
3
5 • Gấu Fake • zmi109803857831
1816275
10
6 ' ' zmi450309512735
2219152
2
7 Hell• Nện• 78 zmi200186974706
4079782
7
8 Vì Gệ Mất Game fbi8351355852251
218059
9
9 │PhongKiếm│ zmi640112595040
7924667
5
10 SátNhân1 fbi8298579284538
298180
9
11 Mạnh Như Kotex zmi544407849369
8363619
9
12 •Shinichi• fbi8561620812060
324030
9
13 KING•GàRuôi∆√ fbi402445745374
3519927
6
14 Ngu Là Chửi zmi290881481363
4371632
7
15 • Ken's • zmi419446631497
3698395
9
16 - abest™ zli3521457387982
567600
8
17 Ɠσɖ – Pσʂıɖσŋ™ fbi8953849591127
959596
9
18 rrrr vggi606912658444
6434135
9
19 √ Bố Đỡ fbi7248804757822
778102
9
20 z1taychetrờiz zli2597078946054
895716
9
21 3Qchu vit zli4345048884666
836514
7
22 √Chai•En™ zli3261068247809
538607
7
23 •ACE•Hoàng zmi806662157130
4934300
2
24 AEK20-RômSG zmi663291686461
4008418
5
25 WAB »°.°« TOP zmi332905017036
0220509
4
26 BiệnGiaTriết zli7585155492726
209581
10
27 Q4•©hangXogHúp zli2500242673358
423772
4
28 •TB• Sóc zmi6778996634806
262653
9
29 •Fun• Mr.Việt zmi8745553244234
805552
10
30 Cày Thuê Víp zmi5336145868353
376611
9
31 FCT.HoànG 500Đ fbi77745870638316
48650
5
32 │™Dragon™ K│ zli499331098631460
2533
8
33 √{Quan}Nhị{Ca} zmi57431514177705
84797
8
34 Tiểu Şư Muội zli283253430808105
7313
9
35 luxyrup zli701545643074449
7205
10
36 @s9-vô-đối fbi61147264959527
22357
10
37 MTG NGUYỄN vggi6321467463038
680020
7
38 TrẻTraau zmi29230153710473
33630
4
39 ™•PF•»NTK« fbi72545757378969
68131
7
40 KING™βất√βại™ zli85665493031563
59820
2
41 FML-TôKhấtNhi™ fbi23140513223194
32563
5
42 hạt TẠ bé zli29175129269727
1906
10
43 ™BTS™ Tiến zmi9529409766888
16727
10
44 29•Văn Thức• fbi11107079034818
52676
1
Lưu ý
  • Việc xử lý cày thuê sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, Tiểu Kiều hy vọng đây là lời cảnh tỉnh cho các Chúa Công đang thực hiện việc cày thuê!