1900 561 558
( 2000đ/phút )

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO TRÌ - CẬP NHẬT PHIÊN BẢN BIG UPDATE

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Tiểu Kiều xin thông báo đến Chúa Công về việc kéo dài thời gian bảo trì để cập nhật phiên bản BIG UPDATE.

Thời gian dự kiến : đến 11g00 ngày 01/08/2016.

Lưu Ý:

Trong thời gian bảo trì, các Chúa Công không thể đăng nhập vào game.