1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông báo điều chỉnh Điều Kiện mua SKIN VIP

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Trong bản cập nhật lần này Hệ thống Skin VIP trong cửa hàng đã được cập nhật lại cấp độ VIP phù hợp hơn với các Chúa Công như sau:

  • Skin Lữ Bố - Chiến Quỷ Atula VIP 3 có thể mua.
  • Skin Quan Vũ - Chiến Binh Thép VIP 4 có thể mua.
  • Skin Thái Văn Cơ - Cổ Phong VIP 2 có thể mua.
  • Skin Hoàng Trung - Thợ Săn Siêu Hạng VIP 2 có thể mua.

    Hi vọng với việc điều chỉnh này sẽ giúp các Chúa Công có được các bộ Skin VIP yêu thích.