1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần Từ 29/06 - 05/07

Tin tức |

Giảm Giá Tướng

THỜI GIAN: Thời gian: 29/06 - 05/07

NỘI DUNG:

Giảm giá tướng:

  • Vương Nguyên Cơ: Giá gốc 888 vàng giảm còn 666 vàng
  • Lục Thao: giảm còn 20 vàng, tối đa 50

 

THU THẬP DIỀU GIẤY

THỜI GIAN: Bắt đầu từ 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

Trong thời gian này Chúa Công tham gia các hoạt động sẽ nhận được Diều Giấy dùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn.

   • Thu thập 50 Diều Giấy, nhận: Hộp Quà Mùa Hè*1
   • Thu thập 1000 Diều Giấy nhận: Skin Quách Gia-Hồ Tiên (Vĩnh viễn)

Khi mở Hộp Quà Mùa Hè có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin

Lưu Ý:Diều Giấy có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Diều Giấy).

Tích Lũy Chiêu Mộ Danh Tướng

THỜI GIAN: 29/06 - 05/07

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần chiêu mộ danh tướng đạt mốc quy định nhận thưởng

 • Chiêu mộ 10 lần: Võ Hồn*100, Túi Mảnh Tướng*1, Túi Mảnh Skin*1
 • Chiêu mộ 20 lần: Võ Hồn*200, Túi Mảnh Tướng*1, Túi Mảnh Skin*1
 • Chiêu mộ 30 lần: Võ Hồn*300, Túi Mảnh Tướng*2, Túi Mảnh Skin*2
 • Chiêu mộ 50 lần: Võ Hồn*500, Túi Mảnh Tướng*2, Túi Mảnh Skin*2
 • Chiêu mộ 80 lần: 428 Vàng, Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3

Quét Ải Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần, nhận: 10 Diều Giấy

 

THU THẬP MẢNH TƯỚNG

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Văn Vô Mộng, Mã Lương, Chu Thái, Tôn Kiên, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc.

THU THẬP MẢNH SKIN

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Thu thập 100 Mảnh Skin, nhận: skin Trương Phi-Iron Man*1

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

THỜI GIAN: 29/06 - 05/07

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 29/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Diều Giấy*3
 • 30/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Diều Giấy*3
 • 01/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Diều Giấy*3
 • 02/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Diều Giấy*3
 • 03/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3
 • 04/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3
 • 05/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3

Lưu Ý

 • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
 • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
 • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

THẮNG THI ĐẤU 3V3

THỜI GIAN: 29/06 - 05/07

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 6 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy *3

THẮNG THI ĐẤU 5V5

THỜI GIAN: 29/06 - 05/07

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 1 trận 5v5 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 5v5 sẽ nhận 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy *3

Khiêu Chiến Lôi Đài Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 29/06 - 02/07

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt số lần khiêu chiến Lôi Đài nhận thưởng

  • Khiêu Chiến 6 lần, tặng: Điểm Lôi Đài*20, Xu Rank*20, Lục Thao*1, Đá Exp-Tím*1, Diều Giấy*3
  • Khiêu Chiến 10 lần, tặng: Điểm Lôi Đài*80, Xu Rank*80, Lục Thao*3, Đá Exp-Tím*3, Diều Giấy*3

 

Tướng Chỉ Định

THỜI GIAN:  29/06 - 05/07

NỘI DUNG:

Dùng tướng chỉ định thắng 5vs5 đạt số lần quy định nhận thưởng

  • Dùng Chu Thương thắng 3 trận 5vs5, tặng 100 Xu Rank, Diều Giấy*3
  • Dùng Chu Thương thắng 6 trận 5vs5, tặng 150 Xu Rank, Diều Giấy*5
  • Dùng Chu Thương thắng 9 trận 5vs5, tặng 200 Xu Rank, Diều Giấy*10
  • Dùng Chu Thương thắng 12 trận 5vs5, tặng 250 Xu Rank, Diều Giấy*15
  • Dùng Chu Thương thắng 15 trận 5vs5, tặng 300 Xu Rank, Diều Giấy*20