1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần Từ 22/06- 28/06

Tin tức |

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: Thời gian: 22/06 - 28/06

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

  • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Thẻ Trải Nghiệm Tả Từ (3 Ngày), Đá Tăng Sao Chu Du*10, Bạch Kim Chùy*5, Diều Giấy*10, Lục Thao*5
  • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Đá Tăng Sao Chu Du*20, Bình Bạch Kim-Mê*10, Bạch Kim Chùy*5, Diều Giấy*25, Lục Thao*10
  • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Thanh HP Liên Hoa Vấn Tâm, Ám Kim Chùy*5, Bình Ám Kim-Mê*10, Diều Giấy*50, Lục Thao*25
  • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Hồi Thành Liên Hoa Vấn Tâm, Đá Sinh Lực-Cam*1, Ám Kim Chùy*10, Bình Ám Kim-Mê*20, Lục Thao*50

 

Giảm 20% Skin Tướng

THỜI GIAN: Thời gian: 22/06 - 28/06

NỘI DUNG:

Giảm 20% giá Skin các tướng:

  • Lưu Bị - Đặc Nhiệm Thời Gian: Giá gốc 1088 vàng giảm 20% còn 870 vàng
  • Tôn Thượng Hương - Đặc Nhiệm Thời Gian: Giá gốc 1088 vàng giảm 20% còn 870 vàng
  • Lục Thao: giảm còn 20 vàng, tối đa 50

 

THU THẬP DIỀU GIẤY

THỜI GIAN: Bắt đầu từ 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

Trong thời gian này Chúa Công tham gia các hoạt động sẽ nhận được Diều Giấy dùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn.

   • Thu thập 50 Diều Giấy, nhận: Hộp Quà Mùa Hè*1
   • Thu thập 1000 Diều Giấy nhận: Skin Quách Gia-Hồ Tiên (Vĩnh viễn)

Khi mở Hộp Quà Mùa Hè có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin

Lưu Ý:Diều Giấy có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Diều Giấy).

ĐUA TOP ĐỔI HỘP QUÀ MÙA HÈ

Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Mùa Hè nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 25/06.

THỜI GIAN: 15/06 - 25/06

NỘI DUNG:

 • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 80 Mảnh Tào Phi + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Tào Phi
 • Top 2-3: Đoàn Trưởng nhận 60 Mảnh Tào Phi + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi
 • Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Tào Phi + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Tào Phi
 • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Tào Phi + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Tào Phi

Quét Ải Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần, nhận: 10 Diều Giấy

 

THU THẬP MẢNH TƯỚNG

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Văn Vô Mộng, Mã Lương, Chu Thái, Tôn Kiên, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc.

THU THẬP MẢNH SKIN

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Thu thập 100 Mảnh Skin, nhận: skin Trương Phi-Iron Man*1

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

THỜI GIAN: 22/06 - 28/06

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 22/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Diều Giấy*3
 • 23/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Diều Giấy*3
 • 24/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Diều Giấy*3
 • 25/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Diều Giấy*3
 • 26/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3
 • 27/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3
 • 28/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3

Lưu Ý

 • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
 • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
 • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

THẮNG THI ĐẤU 3V3

THỜI GIAN: 22/06 - 28/06

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 6 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy *3

THẮNG THI ĐẤU 5V5

THỜI GIAN: 22/06 - 28/06

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 1 trận 5v5 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 5v5 sẽ nhận 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy *3