1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần Từ 17/08 - 23/08

Tin tức |

Nạp Liên Tục 50K

THỜI GIAN: 17/08 - 23/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy nạp từ 50K nhận thưởng. Ngoài ra, nạp liên tục 50K theo số ngày quy định còn nhận thêm tổng cộng 1500 Vàng nhận tại tab Nạp Liên Tục.

Mỗi ngày nạp từ 50K tặng:

100 Bạc, 01 Ám Kim Chùy, 03 Túi Mảnh Tướng, 03 Túi Mảnh Skin, 30 Huy Chương Chiến Công

Tích lũy nạp 50K theo số ngày quy định tặng thêm:

Tích Lũy Nạp 50K 1 Ngày : 100 Vàng

Tích Lũy Nạp 50K 2 Ngày : 100 Vàng

Tích Lũy Nạp 50K 3 Ngày : 150 Vàng

Tích Lũy Nạp 50K 4 Ngày : 150 Vàng

Tích Lũy Nạp 50K 5 Ngày : 200 Vàng

Tích Lũy Nạp 50K 6 Ngày : 300 Vàng

Tích Lũy Nạp 50K 7 Ngày : 500 Vàng

 

Thu Thập Huy Chương Chiến Công

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Huy Chương Chiến Công có thể đổi thưởng:

- Thu thập 50 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Hộp Quà Chiến Công

- Thu thập 1000 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Skin Chân Mật - Long Kiếm Sư

* Khi mở Hộp Quà Chiến Công có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

100 Chiến Công

1 Lục Thao

1 Mảnh Tướng

1 Mảnh Skin

5 Mảnh Tướng

5 Mảnh Skin

Lưu Ý: Huy Chương Chiến Công có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Huy Chương Chiến Công).

 

Tích Lũy Đăng Nhập Mừng Pro League 3

THỜI GIAN: 27/07 - 31/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: 10 Vàng

Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Mã Vân Lộc (1 Ngày)

Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: 20 Vàng

Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Linh Âm (1 Ngày)

Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: 50 Vàng

Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Chu Thương (1 Ngày)

Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: 100 Vàng

Quét Ải Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG:

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần, nhận: 10 Huy Chương Chiến Công

Thu Thập Mảnh Tướng

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Chu Du, Tào Nhân, Văn Xú, Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Mã Vân Lộc, Tả Từ
 • Rương Kho Báu Tháng 8 sẽ x5 tỷ lệ tướng Chu Du (Tỷ lệ ra Tướng Chu Du sẽ cao hơn những tướng khác)

Thu Thập Mảnh Skin

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 skin Triệu Vân-Thánh Kỵ Sĩ

Đăng Nhập Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 17/08 - 23/08

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 17/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 18/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 19/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 20/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 21/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 22/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 23/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3

Lưu Ý

 • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
 • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
 • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

THẮNG THI ĐẤU 3V3

THỜI GIAN: 17/08 - 23/08

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 6 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3

THẮNG THI ĐẤU 5V5

THỜI GIAN: 17/08 - 23/08

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 1 trận 5v5 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 5v5 sẽ nhận 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3

Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 17/08 - 23/08

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy)

Cập Nhật IB Shop

THỜI GIAN: Từ 17/08

 

NỘI DUNG:

Túi Quà Trương Oanh Oanh (80 Mảnh Trương Oanh Oanh + 1 Skin Trương Oanh Oanh-Thần Tượng Âm Nhạc) giá 1488 Vàng

Skin Trương Oanh Oanh-Tô Khất Nhi giá 1088 Vàng