1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần Từ 13/07 - 19/07

Tin tức |

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: Thời gian: 13/07 - 19/07

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng trong game đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và tất cả phần thưởng ở các mốc thấp hơn. Tính năng săn thưởng không tính tiêu vàng.

  • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Đá Tăng Sao Chu Du*10, Chiến Công*2000, Bạch Kim Chùy*5, Vỏ Sò*10, Lục Thao*5
  • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Thanh HP Phượng Vũ Cửu Thiên (Vĩnh Viễn), Đá Tăng Sao Chu Du*15, Bạch Kim Chùy*5, Vỏ Sò*25, Lục Thao*10
  • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Thanh HP Phượng Vũ Cửu Thiên (Vĩnh Viễn), Đá Tăng Sao Chu Du*20, Ám Kim Chùy*5, Vỏ Sò*50, Lục Thao*25
  • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Khung Avatar Phụng Vũ Cửu Thiên (Vĩnh Viễn), Đá Tăng Sao Chu Du*25, Ám Kim Chùy*10, Vỏ Sò*100, Lục Thao*50
  • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Quan Vũ-Thanh Long Võ Thánh (Vĩnh viễn), Đá Kháng Bạo-Cam*1, Đá Tăng Sao Chu Du*30, Ám Kim Chùy*20, Lục Thao*100

 

Khuyến Mãi Cửa Hàng

THỜI GIAN: Thời gian: 13/07 - 19/07

NỘI DUNG:

Quà Chiêu Mộ Chu Du: 68 Vàng giới hạn 15 cái Hoặc mua Không giới hạn với giá 100 Vàng

Quà Bình Ám Kim-Mê (5 Bình Ám Kim-Mê): 90 Vàng giới hạn 20 cái

Quà Ám Kim Chùy (5 Ám Kim Chùy): 180 Vàng giới hạn 20 cái

   

  Thu Thập Vỏ Sò

  THỜI GIAN: Bắt đầu từ 13/07 - 09/08

  NỘI DUNG:

  Trong thời gian này Chúa Công tham gia các hoạt động sẽ nhận được Vỏ Sòdùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn.

    • - Thu thập 50 Vỏ Sò nhận 01 Hộp Quà Đại Dương
    • Thu thập 1000 Vỏ Sò nhận: Skin Văn Vô Mộng - Quỷ Cơ (Vĩnh viễn)

  Khi mở Hộp Quà Mùa Hè có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

   • 100 Chiến Công
   • 1 Lục Thao
   • 1 Mảnh Tướng
   • 1 Mảnh Skin
   • 5 Mảnh Tướng
   • 5 Mảnh Skin

  Lưu Ý: Vỏ Sòcó thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Vỏ Sò).

   

  Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Đại Dương

  Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Đại Dương nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 23/07.

  THỜI GIAN: 13/07 - 23/07

  NỘI DUNG:

  • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 80 Mảnh Tào Phi + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Tào Phi
  • Top 2-3: Đoàn Trưởng nhận 60 Mảnh Tào Phi + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi
  • Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Tào Phi + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Tào Phi
  • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Tào Phi + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Tào Phi

  Quét Ải Mỗi Ngày Nhận Thưởng

  Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

  THỜI GIAN: 13/07 - 09/08

  NỘI DUNG:

  • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần, nhận: 10 Vỏ Sò

  Thu Thập Mảnh Tướng

  Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

  THỜI GIAN: 13/07 - 09/08

  NỘI DUNG: Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng

  • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Mã Lương, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú
  • Rương Kho Báu Tháng 7 sẽ x5 tỷ lệ tướng Tôn Kiên (Tỷ lệ ra Tướng Tôn Kiên sẽ cao hơn những tướng khác)

  Thu Thập Mảnh Skin

  Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

  THỜI GIAN: 13/07 - 09/08

  NỘI DUNG: Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Thái Văn Cơ - Nữ Hoàng Âm Nhạc

  Đăng Nhập Nhận Thưởng

  THỜI GIAN: 13/07 - 19/07

  Hinh

  NỘI DUNG:

  Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

  • 13/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Vỏ Sò*3
  • 14/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Vỏ Sò*3
  • 15/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Vỏ Sò*3
  • 16/076:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Vỏ Sò*3
  • 17/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3
  • 18/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3
  • 19/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3

  Lưu Ý

  • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
  • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
  • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

  THẮNG THI ĐẤU 3V3

  THỜI GIAN: 13/07 - 19/07

  Hinh

  NỘI DUNG:

  • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò *3
  • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 6 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò *3

  THẮNG THI ĐẤU 5V5

  THỜI GIAN: 13/07 - 19/07

  Hinh

  NỘI DUNG:

  • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 1 trận 5v5 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò *3
  • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 5v5 sẽ nhận 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò *3

  Ra Mắt Mã Vân Lộc Trong Chiêu Mộ Cao

  THỜI GIAN: Từ 13/07

  NỘI DUNG: Ra mắt Mã Vân Lộc trong Chiêu Mộ Cao