1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần Từ 06/07 - 12/07

Tin tức |

Đua Top Rank

THỜI GIAN: 06/07 - 12/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tiến hành Đua Top Rank Liên server. Sau khi kết thúc đua top, tổng kết và phát thưởng cho Top 50 dựa vào BXH Rank Liên Server

  • Top 1: 2000 Vàng
  • Top 2-3: 1500 Vàng
  • Top 4-10: 1000 Vàng
  • Top 11-20: 500 Vàng
  • Top 21-50: 250 Vàng

 

Nạp Liên Tục 50K

THỜI GIAN:  06/07 - 12/07

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy nạp từ 50K, nạp liên tục theo số ngày quy định nhận thưởng.

Nạp không đủ trong ngày sẽ không nhận được gói quà ngày đó, qua ngày sau nạp đủ thì chỉ nhận được quà của ngày trước đó

  • Tích Lũy Nạp Từ 50K 1 Ngày: 5 Mảnh Công Tôn Toản, Bạc*100, 01 Túi Mảnh Tướng, 01 Túi Mảnh Skin, 10 Diều Giấy
  • Tích Lũy Nạp Từ 50K 2 Ngày: 5 Mảnh Công Tôn Toản, Bạc*100, 01 Túi Mảnh Tướng, 01 Túi Mảnh Skin, 10 Diều Giấy
  • Tích Lũy Nạp Từ 50K 3 Ngày: 10 Mảnh Công Tôn Toản, Bạc*150, 02 Túi Mảnh Tướng, 02 Túi Mảnh Skin, 20 Diều Giấy.
  • Tích Lũy Nạp Từ 50K 4 Ngày: 10 Mảnh Công Tôn Toản, Bạc*150, 02 Túi Mảnh Tướng, 02 Túi Mảnh Skin, 20 Diều Giấy
  • Tích Lũy Nạp Từ 50K 5 Ngày: 15 Mảnh Công Tôn Toản, Bạc*200, 03 Túi Mảnh Tướng, 03 Túi Mảnh Skin, 30 Diều Giấy
  • Tích Lũy Nạp Từ 50K 6 Ngày: 15 Mảnh Công Tôn Toản, Bạc*200, 03 Túi Mảnh Tướng, 03 Túi Mảnh Skin, 30 Diều Giấy
  • Tích Lũy Nạp Từ 50K 7 Ngày: 20 Mảnh Công Tôn Toản, skin Từ Hoảng-Vua Hải Tặc*1, 05 Túi Mảnh Tướng, 05 Túi Mảnh Skin, 50 Diều Giấy

 

THU THẬP DIỀU GIẤY

THỜI GIAN: Bắt đầu từ 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

Trong thời gian này Chúa Công tham gia các hoạt động sẽ nhận được Diều Giấy dùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn.

   • Thu thập 50 Diều Giấy, nhận: Hộp Quà Mùa Hè*1
   • Thu thập 1000 Diều Giấy nhận: Skin Quách Gia-Hồ Tiên (Vĩnh viễn)

Khi mở Hộp Quà Mùa Hè có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin

Lưu Ý:Diều Giấy có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Diều Giấy).

Khuyến Mãi Cửa Hàng

THỜI GIAN: 06/07 - 12/07

NỘI DUNG:

Skin Điêu Thuyền - Ninja Không Gian Giá 888 Vàng giảm 20% còn 666 Vàng

Lục Thao 20 Vàng giới hạn 50 cái

Skin Quan Vũ - Tiều Phu Giá 15000 Xu Rank

Mảnh Phan Phượng*3 giá 500 XU Rank hoặc 300 Tiền Lôi Đài

 

Quét Ải Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần, nhận: 10 Diều Giấy

 

THU THẬP MẢNH TƯỚNG

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Văn Vô Mộng, Mã Lương, Chu Thái, Tôn Kiên, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc.

THU THẬP MẢNH SKIN

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 15/06 - 12/07

NỘI DUNG:

 • Thu thập 100 Mảnh Skin, nhận: skin Trương Phi-Iron Man*1

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

THỜI GIAN: 06/07 - 12/07

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 06/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Diều Giấy*3
 • 07/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Diều Giấy*3
 • 08/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Diều Giấy*3
 • 09/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Diều Giấy*3
 • 10/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3
 • 11/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3
 • 12/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Diều Giấy*3

Lưu Ý

 • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
 • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
 • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

Giảm 50% Chiêu Mộ Cao

THỜI GIAN: 06/07 - 12/07

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia tính năng Chiêu Mộ Cao, người chơi sẽ được giảm giá 50% số vàng quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày.

Từ lần sau trở đi giá vàng trở lại bình thường.

   

  Thắng Rank Mỗi Ngày

  THỜI GIAN:  06/07 - 12/07

  NỘI DUNG:

  Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng đấu Rank đạt quy định sẽ nhận được thưởng

   • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận Rank 3v3, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy*3 (chiến thắng mới được tính)
   • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận Rank 3v3, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy*3 (chiến thắng mới được tính)
   • Mỗi ngày chiến thắng 9 trận Rank 3v3, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Diều Giấy*3 (chiến thắng mới được tính)