1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 8-3-2018

Tin tức |

Ra Mắt Vòng Quay May Mắn Tào Hồng

THỜI GIAN:  08/03 - 04/04/2018

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN:  08/03 - 14/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 50K, tặng : Phiếu Quà*5, Hộp Quà Mỹ Nhân*1, Hoa Hồng*25, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5
 • Tích lũy nạp 100K, tặng : Mảnh Tào Tháo*5, Hộp Quà Mỹ Nhân*2, Hoa Hồng*50, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10
 • Tích lũy nạp 200K, tặng : Mảnh Tào Tháo*10, Hộp Quà Mỹ Nhân*3, Hoa Hồng*100, Bình Ám Kim-Mê-15 Ám Kim Chùy*15
 • Tích lũy nạp 500K, tặng : Khung Avatar 8/3 Yêu Thương*1, Mảnh Tào Tháo*10 , Hộp Quà Mỹ Nhân*5, Hoa Hồng*150, Ám Kim Chùy*20
 • Tích lũy nạp 1 Triệu, tặng : Cánh Thâm Hải Ma Long*1, Mảnh Tào Tháo*15, Hộp Quà Mỹ Nhân*10, Hoa Hồng*200, Ám Kim Chùy*25

Sự Kiện Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

THỜI GIAN: 08/03 - 17/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng + 50 Bạc = 10 Hoa Hồng (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Hoa Hồng = 1 Hộp Quà Mỹ Nhân (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Hộp Quà Mỹ Nhân (giới hạn 9999)
 • 25 Mảnh Skin = 1 Hộp Quà Mỹ Nhân (giới hạn 50)
 • 25 Mảnh Tướng = 1 Hộp Quà Mỹ Nhân (giới hạn 50)

Hinh

Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Mỹ Nhân

THỜI GIAN:  08/03 - 17/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Mỹ Nhân nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 17/03

 • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Kiếm Quỷ + 10 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 2: Đoàn Trưởng nhận 30 Mảnh Kiếm Quỷ + 7 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 3: Đoàn Trưởng nhận 30 Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Kiếm Quỷ + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 10 Mảnh Kiếm Quỷ + 2 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Kiếm Quỷ

Hinh

Rung Tiền Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 08/03 - 17/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy số lần Rung Tiền nhận được thưởng (tính năng Cây Rung Tiền)

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Hoa Hồng
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Hoa Hồng
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Hoa Hồng
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Hoa Hồng

Khiêu Chiến Nhận Thưởng

THỜI GIAN:  08/03 - 17/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng:

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Hoa Hồng
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Hoa Hồng
 • Thắng 5 Trận Rank: tặng: 10 Hoa Hồng
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Hoa Hồng
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Hoa Hồng

Thu Thập Hoa Hồng

THỜI GIAN: 08/03 - 04/04/2018

NỘI DUNG: Thu thập Hoa Hồng đổi thưởng. Tỷ lệ rơi Hoa Hồng: Ải thường: 1-7 (Rất thấp), 8-9 (thấp), 10 (Bình thường). Ải Tinh Anh: 1-7 (Thấp), 8-9 (Cao), 10 (Rất cao). Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Hoa Hồng có thể đổi thưởng:

 • Thu thập 50 Hoa Hồng nhận 01 Túi Quà Hoa Hồng
 • Thu thập 1000 Hoa Hồng nhận 01 Thanh HP Khí Quán Trường Hồng*1

*Khi mở Hộp Quà Mỹ Nhân có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

 • 100 Chiến Công
 • 1 Lục Thao
 • 1 Mảnh Tướng
 • 1 Mảnh Skin
 • 5 Mảnh Tướng
 • 5 Mảnh Skin

Lưu Ý: Hoa Hồng có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Hoa Hồng).

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 08/03 - 05/04/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Hoa Hồng

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 12/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Hoa Hồng*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Hồng*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Hồng*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Hồng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Hồng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Hoa Hồng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Hoa Hồng*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Hoa Hồng*5

Cập Nhật IB Shop

SHOP DANH TƯỚNG (08/03 - 21/03/2018)

NỘI DUNG:

 • Tướng Tôn Quyền

SHOP KHUYẾN MÃI (08/03 - 14/03/2018)

NỘI DUNG:

 • Tiểu Kiều- Siêu Sao giá 652 vàng
 • Gia Cát Lượng-Giang Sơn Mỹ Nhân giá 399 vàng
 • Quan Vũ-Đấu Sĩ Đường Phố Ryu giá 532 vàng
 • Hoàng Trung-Nữ Ninja giá 532 vàng
 • Tư Mã Ý-U Minh Công Chúa giá 532 vàng
 • Điêu Thuyền-Ninja Không Gian giá 532 vàng
 • Hoàng Nguyệt Anh-Thợ Săn Tiền Thưởng giá 532 vàng
 • Trương Oanh Oanh-Tô Khất Nhi giá 652 vàng

Phúc Lợi VIP 8/3

THỜI GIAN:  0h00 - 23h59 08/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Mảnh Tôn Quyền*10, Đá EXP-Cam*5, Hộp Quà Mỹ Nhân*5
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Mảnh Tôn Quyền*10, Đá EXP-Tím*5, Hộp Quà Mỹ Nhân*3
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Mảnh Tôn Quyền*7, Đá EXP-Tím*5, Hộp Quà Mỹ Nhân*2
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Mảnh Tôn Quyền*5, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Mỹ Nhân*1
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*3, Túi Quà Hoa Hồng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*2, Túi Quà Hoa Hồng*3
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*10, Túi Quà Hoa Hồng*2
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*5, Túi Quà Hoa Hồng*1

Quà Tặng Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

THỜI GIAN: 00h00 - 23h59 Ngày 08/03 - 10/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game nhận thưởng, phần thưởng được gửi qua thư

 • Ngày 08/03: Hộp Quà Mỹ Nhân*1, 100 Bạc, Chiến Công*2000, Hoa Hồng*10, Thẻ Thử Nghiệm Linh Âm (1 Ngày)
 • Ngày 09/03: Hộp Quà Mỹ Nhân*1, 100 Bạc, Chiến Công*2000, Hoa Hồng*10, Thẻ Thử Nghiệm Mã Vân Lộc (1 Ngày)
 • Ngày 10/03: Hộp Quà Mỹ Nhân*1, 100 Bạc, Chiến Công*2000, Hoa Hồng*10, Thẻ Thử Nghiệm La Lợi (1 Ngày)

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 08/03 - 14/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 08/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Hồng*3
 • 09/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Hồng*3
 • 10/03:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Hồng*3
 • 11/03:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Hồng*3
 • 12/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3
 • 13/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3
 • 14/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 08/03 - 14/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 08/03 - 14/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)

Dùng Văn Vô Mộng-Siêu Phẩm Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 08/03 - 14/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin TVăn Vô Mộng-Siêu Phẩm thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Skin Văn Vô Mộng-Siêu Phẩm thắng 3 trận, tặng 100 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Skin Văn Vô Mộng-Siêu Phẩm thắng 6 trận , tặng 150 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Skin Văn Vô Mộng-Siêu Phẩm thắng 9 trận, tặng 200 Xu Rank, Hoa Hồng*10
 • Dùng Skin Văn Vô Mộng-Siêu Phẩm thắng 12 trận, tặng 250 Xu Rank, Hoa Hồng*10
 • Dùng Skin Văn Vô Mộng-Siêu Phẩm thắng 15 trận, tặng 300 Xu Rank, Hoa Hồng*20

Dùng Trương Giác-Siêu Phẩm Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 08/03 - 14/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Trương Giác-Siêu Phẩm thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Skin Trương Giác-Siêu Phẩm thắng 3 trận, tặng 100 Võ Hồn, Hoa Hồng*5
 • Dùng Skin Trương Giác-Siêu Phẩm thắng 6 trận , tặng 150 Võ Hồn, Hoa Hồng*5
 • Dùng Skin Trương Giác-Siêu Phẩm thắng 9 trận, tặng 200 Võ Hồn, Hoa Hồng*10
 • Dùng Skin Trương Giác-Siêu Phẩm thắng 12 trận, tặng 250 Võ Hồn, Hoa Hồng*10
 • Dùng Skin Trương Giác-Siêu Phẩm thắng 15 trận, tặng 300 Võ Hồn, Hoa Hồng*20

Mừng 8/3-Tướng Nữ ra trận

THỜI GIAN: 08/03 - 10/03/2018

NỘI DUNG: Dùng tướng Nữ thắng 3 trận 5vs5 tặng Chiến Công (5vs5 Ghép + Rank)

 • Dùng Thái Văn Cơ thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Trương Giác thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Hoàng Nguyệt Anh thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Tiểu Kiều thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Vương Nguyên Cơ thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Trương Oanh Oanh thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Chân Mật thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank Hoa Hồng*5
 • Dùng Điêu Thuyền thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Tôn Thượng Hương thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Văn Vô Mộng thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Lữ Mộng Như thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Tả Từ thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Mã Vân Lộc thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng Linh Âm thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Dùng La Lợi thắng 3 trận 5v5, tặng 50 Xu Rank, Hoa Hồng*5