1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 7/12

Tin tức |

Mỗi Ngày Nạp 50K tặng 100% Vàng

THỜI GIAN:  07/12 - 10/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng

 • Nạp 50K VND tặng: 250 Vàng, 200 Xu Rank, 500 Chiến Công, 03 Túi Mảnh Tướng, 10 Kẹo Giáng Sinh

 

Tích Lũy Tiêu Vàng

Hinh

THỜI GIAN: 07/12-13/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng .

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: 250 Võ Hồn, Đá Tăng Sao King Kong*5, Kẹo Giáng Sinh*10, Bạch Kim Chùy*5, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: 500 Võ Hồn, Đá Tăng Sao King Kong*10, Kẹo Giáng Sinh*25, Bạch Kim Chùy*5, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: 1000 Võ Hồn ,Đá Tăng Sao King Kong*15, Kẹo Giáng Sinh*50, Ám Kim Chùy*5, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: 2000 Võ Hồn, Đá Sinh Lực-Cam*1, Đá Tăng Sao King Kong*20, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 11/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Kẹo Giáng Sinh*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Giáng Sinh*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Giáng Sinh*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Giáng Sinh*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Giáng Sinh*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Kẹo Giáng Sinh*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Kẹo Giáng Sinh*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Kẹo Giáng Sinh*5

Hinh

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 30/11/2017 - 03/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Kẹo Giáng Sinh

 

Đăng Nhập Nhận Quà

 

THỜI GIAN: 07/12 - 13/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 07/12:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 08/12:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 09/12:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 10/12:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 11/12:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 12/12:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 13/12:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Giáng Sinh*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 07/12 - 13/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Giáng Sinh*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Giáng Sinh*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN:  07/12 - 13/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Giáng Sinh*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Giáng Sinh*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 07/12 - 10/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Kẹo Giáng Sinh*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Kẹo Giáng Sinh*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Kẹo Giáng Sinh*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Kẹo Giáng Sinh*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Kẹo Giáng Sinh*20

 

Cập Nhật IB Shop

THỜI GIAN: 07/12 - 13/12/2017

NỘI DUNG:

 • Quà Chiêu Mộ Chu Thương giá 68 Vàng
 • Quà Chiêu Mộ Chu Thương giá 100 Vàng

 

THỜI GIAN: Giảm Giá Skin ( 07/12 - 13/12/2017 )

NỘI DUNG:

 • Hoàng Nguyệt Anh-An Khang giá 870 Vàng
 • Gia Cát Lượng-Thịnh Vượng giá 870 Vàng
 • Văn Vô Mộng-Tân Xuân giá 870 Vàng