1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 31/08

Tin tức |

Quà Tặng Quốc Khánh 02/09

THỜI GIAN: 08h00 - 23h59 Ngày 02/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, đăng nhập vào game nhận thưởng, phần thưởng được gửi qua thư:

 • Hồng Bao*1
 • Quà Đại Lễ*1
 • Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày)
 • Túi Mảnh Tướng*3
 • Túi Mảnh Skin*3

Mở Quà Đại Lễ nhận được tất cả các vật phẩm sau:

 • Huy Chương Chiến Công*29
 • Hồn Ngọc Ngẫu Nhiên Lv3-Lv4*1
 • Bạc (Số lượng ngẫu nhiên 50, 100, 150)

 

Miễn Phí Toàn Bộ Tướng, x2 Chiến Công

THỜI GIAN: 20h00 -22h00 ngày 01/09 - 04/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi tối từ 20h-22h sẽ mở miễn phí toàn bộ tướng (Trừ Tào Tháo, Tào Phi, Cao Thuận, Bồ Nguyên), và đăng nhập tặng Thẻ x2 Chiến Công (1 Ngày) (Gửi qua thư). Hết thời gian hoạt động, Tướng và Chiến Công sẽ trở lại như cũ.

 

Tích Lũy Nạp Vàng

 

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

Tích lũy nạpPhần Thưởng
500 Vàng
Thẻ Trải Nghiệm Cánh Angry Bird-Chuck (3 Ngày)
Hộp Quà Quốc Khánh*1
Huy Chương Chiến Công*50
Ám Kim Chùy*3
Lục Thao*5
1000 Vàng
Tào Chương (Vĩnh Viễn)
Hộp Quà Quốc Khánh*2
Huy Chương Chiến Công*50
Ám Kim Chùy*3
Lục Thao*10
2500 Vàng
Gia Cát Lượng-Đại Vu Sư
Hộp Quà Quốc Khánh*3
Huy Chương Chiến Công*100
Ám Kim Chùy*5
Lục Thao*15
5000 Vàng
Cánh Angry Bird-Chuck (Vĩnh Viễn)
Đá Né Tránh-Cam
Hộp Quà Quốc Khánh*5
Ám Kim Chùy*10
Lục Thao*25

Sự Kiện Mừng Quốc Khánh 02/09

 

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Hộp Quà Quốc Khánh

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng = 10 Huy Chương Chiến Công (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Huy Chương Chiến Công = 1 Hộp Quà Quốc Khánh (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Hộp Quà Quốc Khánh (giới hạn 999)

Rung Tiền Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy số lần Rung Tiền nhận được thưởng (tính năng Cây Rung Tiền)

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Huy Chương Chiến Công
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Huy Chương Chiến Công
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Huy Chương Chiến Công
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Huy Chương Chiến Công

7 Ngày Chiến Đấu

 

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu sẽ nhận thưởng:

Phần ThưởngYêu Cầu
10 Huy Chương Chiến Công
Thắng 3 trận 3vs3
Thắng 6 trận 3vs3
Thắng 5 Trận Rank
Chiêu Mộ Thường 100 Lần
Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 9

THỜI GIAN: 01/09 - 30/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Tướng*1
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tả Từ (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Tướng*2
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Chu Thương (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Tướng*5
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Tướng*10

Tích Lũy Thắng Rank

 

THỜI GIAN:  01/09 - 04/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng Rank 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

Số TrậnPhần Thưởng
Thắng 3 trận Rank 5vs5
Quan Vũ-Tề Thiên Đại Thánh (1 ngày)
100 Xu Rank
Chiến Công*100
Huy Chương Chiến Công*5
Rương Hồn Ngọc Lv2*1
Thắng 6 trận Rank 5vs5
Thẻ Trải Nghiệm Tả Từ (3 Ngày)
100 Xu Rank
Chiến Công*200
Huy Chương Chiến Công*5
Rương Hồn Ngọc Lv2*1
Thắng 10 trận Rank 5vs5
Mảnh Tào Phi*5
200 Xu Rank
Chiến Công*300
Huy Chương Chiến Công*10
Rương Hồn Ngọc Lv3*1
Thắng 15 trận Rank 5vs5
100 Vàng
200 Xu Rank
Chiến Công*500
Huy Chương Chiến Công*15
Rương Hồn Ngọc Lv3*1
Thắng 20 trận Rank 5vs5
Skin Văn Ương-Zoro(Vĩnh viễn)
300 Xu Rank
Chiến Công*1000
Huy Chương Chiến Công*20
Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1

Phúc Lợi VIP Quốc Khánh 02/09

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 Thứ 7 Ngày 02/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Huy Chương Chiến Công*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Huy Chương Chiến Công*5

 

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 Thứ Hai Ngày 04/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Huy Chương Chiến Công*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Huy Chương Chiến Công*5

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận 10 Huy Chương Chiến Công

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 31/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 01/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 02/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 03/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 04/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 05/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 06/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính).
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính).

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

Hinh

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Skin Chỉ Định

 

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Lăng Thống - Người Tiền Sử thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng

 • Dùng Skin Lăng Thống - Người Tiền Sử thắng 3 , tặng 100 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*5
 • Dùng Skin Lăng Thống - Người Tiền Sử thắng 6 , tặng 150 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*5
 • Dùng Skin Lăng Thống - Người Tiền Sử thắng 9 , tặng 200 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*10
 • Dùng Skin Lăng Thống - Người Tiền Sử thắng 12 , tặng 250 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*10
 • Dùng Skin Lăng Thống - Người Tiền Sử thắng 15 , tặng 300 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*20

Thu Thập Huy Chương Chiến Công

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Huy Chương Chiến Công có thể đổi thưởng:

- Thu thập 50 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Hộp Quà Chiến Công

- Thu thập 1000 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Skin Chân Mật - Long Kiếm Sư

* Khi mở Hộp Quà Chiến Công có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

100 Chiến Công

1 Lục Thao

1 Mảnh Tướng

1 Mảnh Skin

5 Mảnh Tướng

5 Mảnh Skin

Lưu Ý: Huy Chương Chiến Công có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Huy Chương Chiến Công).

 

Thu Thập Mảnh Tướng

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Chu Du, Tào Nhân, Văn Xú, Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Mã Vân Lộc, Tả Từ
 • Rương Kho Báu Tháng 8 sẽ x5 tỷ lệ tướng Chu Du (Tỷ lệ ra Tướng Chu Du sẽ cao hơn những tướng khác)

Thu Thập Mảnh Skin

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 skin Triệu Vân-Thánh Kỵ Sĩ

Cập Nhật IB Shop

 

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG:

 • Lăng Thống - Người Tiền Sử giá 1088 Vàng
 • Quà Bình Ám Kim-Mê (Bình Ám Kim-Mê*5) giá 90 Vàng
 • Quà Ám Kim Chùy (Ám Kim Chùy*5) giá 180 Vàng
 • Rương Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên giá 666 Bạc