1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 31/05/2018

Tin tức |

Mừng Sinh Nhật 3Q 360mobi - Nạp Đúng Mốc Tặng 120% Vàng

THỜI GIAN: 31/05 - 06/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó. Ví dụ nếu bạn nạp 100K bạn sẽ nhận thêm 600 Vàng từ sự kiện này.

 • Nạp Đúng Mốc 20K VNĐ tặng 120 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 50K VNĐ tặng 300 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 100K VNĐ tặng 600 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 200K VNĐ tặng 1200 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 500K VNĐ tặng 3000 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 1 Triệu VNĐ tặng 6000 vàng

Mừng Sinh Nhật 3Q 360mobi - Tiêu Vàng Tặng Skin Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm

THỜI GIAN: 31/05 - 06/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Kẹo mút*10, Bạch Kim Chùy*5, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Thanh HP Sinh Nhật Vui Vẻ*1, Xu Rank*1000 , Kẹo mút*25, Bạch Kim Chùy*5, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Hồi Thành Sinh Nhật Vui Vẻ*1 , Xu Rank*2000, Kẹo mút*50, Ám Kim Chùy*5, Lục Thao*20
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Khung Avatar Sinh Nhật Mới*1, Xu Rank*3000, Kẹo mút*100, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*30
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Skin Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm, Đá Kháng Bạo-Cam, Kẹo mút*200, Ám Kim Chùy*20, Lục Thao*50

Hinh

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 17/05 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng.

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Kẹo Mút.

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN:0h00 - 23h59 04/06 

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Kẹo Mút*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Kẹo Mút*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Kẹo Mút*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Kẹo Mút*5

Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06 - Phúc Lợi VIP

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 01/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Mảnh Tào Tháo*10, Đá EXP-Cam*5, Hộp Quà Gấu Bông*5
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200,Mảnh Tào Tháo*7, Đá EXP-Tím*5, Hộp Quà Gấu Bông*3
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100,Mảnh Tào Tháo*5, Đá EXP-Tím*5, Hộp Quà Gấu Bông*2
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Mảnh Tào Tháo*5, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Gấu Bông*1
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Mảnh Tào Tháo*3, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Thiếu Nhi*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Mảnh Tào Tháo*3, Đá EXP-Tím*2, Hộp Quà Thiếu Nhi*3
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mảnh Tào Tháo*2, Đá EXP-Lam*10, Hộp Quà Thiếu Nhi*2
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200,Mảnh Tào Tháo*2, Đá EXP-Lam*5, Hộp Quà Thiếu Nhi*1

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 31/05 - 06/06 

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 31/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 01/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 02/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 03/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 04/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 05/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 07/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 31/05 - 06/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng.

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính).
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính).

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 31/05 - 06/06 

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank).

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Mừng Sinh Nhận 3Q 360mobi - Đăng Nhập Tặng Quà

THỜI GIAN: 31/05 - 06/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập nhận thưởng

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: 5 Túi Mảnh Tướng, Bình Bạch Kim*5, 500 Chiến Công
 • Tích Lũy 2 Ngày Đăng Nhập: 5 Túi Mảnh Skin, Bạch Kim Chùy*5, 500 Chiến Công
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: 200 Xu Rank, 200 Điểm Lôi Đài, 500 Chiến Công
 • Tích Lũy 4 Ngày Đăng Nhập: 200 Võ Hồn, Thẻ Trải Nghiệm Tào Tháo (1 Ngày), Hộp Quà Gấu Bông*1
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Phiếu Quà*1, Bình Ám Kim*3, Hộp Quà Gấu Bông*1
 • Tích Lũy 6 Ngày Đăng Nhập: Phiếu Quà*1, Ám Kim Chùy*3, Hộp Quà Gấu Bông*1
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: 100 Vàng, Phiếu Quà*1, Hộp Quà Gấu Bông*1

Dùng Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 31/05 - 06/06 

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng Skin Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm thắng thi đấu đạt số lần quy định nhận thưởng.

 • Dùng Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm thắng 3 trận, tặng 100 Xu Rank, Kẹo mút*5
 • Dùng Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm thắng 6 trận, tặng 150 Xu Rank, Kẹo mút*5
 • Dùng Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm thắng 9 trận, tặng 200 Xu Rank, Kẹo mút*10
 • Dùng Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm thắng 12 trận, tặng 250 Xu Rank, Kẹo mút*10
 • Dùng Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm thắng 15 trận, tặng 300 Xu Rank, Kẹo mút*20

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 6

THỜI GIAN: 01/06 - 30/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: Angry Bird-Blue 1 ngày
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Vàng*10
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Chu Du (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Vàng*25
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm La Lợi (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Vàng*30
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Văn Xú (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Vàng*35

Mừng Sinh Nhật 3Q 360mobi - Thắng Rank Tặng Quà

THỜI GIAN: 04/06 - 06/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng Rank 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng.

 • Thắng 1 trận Rank 5vs5, tặng: Trang sức Angry Bird-Blue (1 Ngày), 100 Xu Rank, Chiến Công*100, Kẹo mút*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 5 trận Rank 5vs5, tặng: Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha-Kiếm Thần (1 Ngày), 100 Xu Rank, Chiến Công*200, Kẹo mút*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 10 trận Rank 5vs5, tặng: Phiếu Quà*1, 200 Xu Rank, Chiến Công*300, Kẹo mút*10, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 20 trận Rank 5vs5, tặng: Phiếu Quà*2, 400 Xu Rank, Chiến Công*500, Kẹo mút*15, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 30 trận Rank 5vs5, tặng: Phiếu Quà*3, 800 Xu Rank, Chiến Công*1000, Kẹo mút*20, Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 31/05 - 03/06 

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Kẹo mút*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Kẹo mút*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Kẹo mút*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Kẹo mút*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Kẹo mút*20

Khuyến Mãi Skin

THỜI GIAN: 31/05 - 03/06

Cửa Hàng Mở Bán

THỜI GIAN: 31/05 - 06/06

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 31/05 - 13/06

Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi - Giảm 50% Skin

THỜI GIAN: 31/05 - 02/06