1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 30/11

Tin tức |

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN:  30/11 - 06/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Xu Rank*500, Đá Tăng Sao Mã Siêu*5, Bạch Kim Chùy*5, Kẹo Giáng Sinh*10, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Xu Rank*1000, Đá Tăng Sao Mã Siêu*10, Bạch Kim Chùy*5, Kẹo Giáng Sinh*25, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Xu Rank*2000, Đá Tăng Sao Mã Siêu*15, Ám Kim Chùy*5, Kẹo Giáng Sinh*50, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Trang Sức Angry Bird-Chuck, Đá Tăng Sao Mã Siêu*20, Kẹo Giáng Sinh*100, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*50
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Đổng Trác-Chúa Tể Hắc Ám, Đá Né Tránh-Cam, Đá Tăng Sao Mã Siêu*30, Ám Kim Chùy*20, Lục Thao*100

 

Giảm 10% Chiêu Mộ Danh Tướng

Hinh

THỜI GIAN: 30/11 - 03/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, chiêu mộ danh tướng giảm 10% giá vàng khi chiêu mộ.

 • 1 lần = 43 Vàng
 • 10 lần = 385 Vàng

Cập Nhật IB Shop

THỜI GIAN: 30/11/2017 Mở Bán

NỘI DUNG:

 • Lăng Thống giá 888
 • Skin Lăng Thống-Gió Lốc giá 466

Hinh

THỜI GIAN: Khuyến Mãi (30/11 - 06/12/2017)

NỘI DUNG:

 • Quà Lăng Thống-Gió Lốc (Lăng Thống + Skin Gió Lốc) giá 1088
 • Quà Lăng Thống-Người Tiền Sử (Lăng Thống + Skin Người Tiền Sử) giá 1588

Hinh

THỜI GIAN: Giảm Giá Skin (30/11-06/12/2017)

NỘI DUNG:

 • Quan Vũ-Tề Thiên Đại Thánh giá 666
 • Trương Phi-Iron Man giá 499
 • Mã Siêu-Chiến Binh Sparta giá 666

Hinh

Thu Thập Kẹo Giáng Sinh

THỜI GIAN: 30/11/2017 - 03/01/2018

NỘI DUNG: Thu thập Kẹo Giáng Sinh đổi thưởng. Tỷ lệ rơi Kẹo Giáng Sinh: Ải thường: 1-7 (Rất thấp), 8-9 (thấp), 10 (Bình thường). Ải Tinh Anh: 1-7 (Thấp), 8-9 (Cao), 10 (Rất cao). Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Kẹo Giáng Sinh có thể đổi thưởng :

 • Thu thập 50 Kẹo Giáng Sinh nhận 01 Hộp Quà Giáng Sinh
 • Thu thập 1000 Kẹo Giáng Sinh nhận 01 skin Quan Vũ-Giáng Sinh Diệu Kỳ
 • Khi mở Hộp Quà Giáng Sinh có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau :
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Kẹo Giáng Sinh có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Kẹo Giáng Sinh).

 

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 12

 

THỜI GIAN: 01/12 - 31/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Tiền Lôi Đài*100
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Điêu Thuyền-Ninja Không Gian (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Tiền Lôi Đài*200
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Lăng Thống-Người Tiền Sử (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Tiền Lôi Đài*500
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Bồ Nguyên-Transformer (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Tiền Lôi Đài*1000

Quét Ải Nhận Thưởng

 

THỜI GIAN: 30/11/2017 - 03/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Kẹo Giáng Sinh

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

 

THỜI GIAN:  0h00 - 23h59 04/12/2017 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Kẹo Giáng Sinh*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Giáng Sinh*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Giáng Sinh*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Giáng Sinh*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Giáng Sinh*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Kẹo Giáng Sinh*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Kẹo Giáng Sinh*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Kẹo Giáng Sinh*5

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 30/11 - 06/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 30/11:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 01/12:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 02/12:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 03/12:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 04/12:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 05/12:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Giáng Sinh*3
 • 06/12:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Giáng Sinh*3

 

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 30/11 - 06/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Giáng Sinh*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Giáng Sinh*3 (chiến thắng mới được tính)

 

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 30/11 - 06/12/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Giáng Sinh*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Giáng Sinh*3 (chiến thắng mới được tính)