1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 30/08 - 05/09/2018

Tin tức |

Quà Tặng Quốc Khánh 2/9

THỜI GIAN: Mỗi ngày từ 01/09 - 03/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập game nhận thưởng, quà tặng được gửi qua thư

 • Ngày 01/09: Vàng*50, Phiếu Quà*1, Xu Rank*500, Huy Chương Chiến Công*50, Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha Kiếm Thần (3 Ngày)
 • Ngày 02/09: Vàng*50, Phiếu Quà*1, Xu Rank*500, Huy Chương Chiến Công*50, Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha Kiếm Quỷ (3 Ngày)
 • Ngày 03/09: Vàng*50, Phiếu Quà*1, Xu Rank*500, Huy Chương Chiến Công*50, Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (3 Ngày)

Nạp Đúng Mốc Tặng 120% Vàng

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó

 • Nạp Đúng Mốc 20K VNĐ tặng 120 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 50K VNĐ tặng 300 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 100K VNĐ tặng 600 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 200K VNĐ tặng 1200 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 500K VNĐ tặng 3000 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 1 Triệu VNĐ tặng 6000 vàng

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 20K VND, tặng : Phiếu Quà*2, Xu Rank*100, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • Tích lũy nạp 50K VND, tặng : Phiếu Quà*3, Xu Rank*250, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*30
 • Tích lũy nạp 100K VND, tặng : Thẻ Đổi Thanh HP, Xu Rank*500, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Huy Chương Chiến Công*50
 • Tích lũy nạp 200K VND, tặng : Thẻ Đổi Khung Avatar, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*15, Ám Kim Chùy*15, Huy Chương Chiến Công*100
 • Tích lũy nạp 500K VND, tặng : Thẻ Đổi Hồi Thành, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Huy Chương Chiến Công*150
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VND, tặng : Cánh Ứng Long Thiên Vũ*1, Đá Né Tránh - Cam, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Huy Chương Chiến Công*200

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Huy Chương Chiến Công*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Mảnh Lữ Kha-Kiếm Quỷ*8, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Huy Chương Chiến Công*100
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Thẻ Đổi Skin Hiếm*1, Phiếu Quà*20, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Huy Chương Chiến Công*200

Shop Hiệu Ứng

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, sử dụng Thẻ Đổi Thanh HP, Thẻ Đổi Hiệu Ứng, Thẻ Đổi Khung Avatar để đổi quà

 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Lễ Tình Nhân Ngọt Ngào*1

Shop Skin Hiếm

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, sử dụng Thẻ Đổi Skin Hiếm đổi skin

 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Quan Vũ-Thanh Long Võ Thánh*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Đổng Trác-Chúa Tể Hủy Diệt*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Mã Lương-Cao Thủ Graffiti*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Hoàng Trung-Tổng Tư Lệnh*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Tào Tháo-Liệt Diệm Ma Quân*1

Sự Kiện Mừng Lễ Quốc Khánh 2/9

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Hộp Quà Quốc Khánh

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng + 50 Bạc = 10 Huy Chương Chiến Công (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Huy Chương Chiến Công = 1 Hộp Quà Quốc Khánh (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Hộp Quà Quốc Khánh (giới hạn 9999)
 • 25 Mảnh Skin = 1 Hộp Quà Quốc Khánh (giới hạn 50)
 • 25 Mảnh Tướng = 1 Hộp Quà Quốc Khánh (giới hạn 50)

Tích Lũy Đăng Nhập 7 Ngày Mừng Quốc Khánh

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy đăng nhập 7 Ngày nhận thưởng

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: Hộp Quà Quốc Khánh*1
 • Tích Lũy 2 Ngày Đăng Nhập: Mảnh Lữ Kha-Kiếm Quỷ*1
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Hộp Quà Quốc Khánh*1
 • Tích Lũy 4 Ngày Đăng Nhập: Mảnh Lữ Kha-Kiếm Quỷ*1
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Hộp Quà Quốc Khánh*2
 • Tích Lũy 6 Ngày Đăng Nhập: Mảnh Lữ Kha-Kiếm Quỷ*2
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Angry Bird-Chuck (Vĩnh viễn)*1

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 9

THỜI GIAN: 01/09 - 30/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: Angry Bird-Blue (3 ngày)
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Vàng*10
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Thái Văn Cơ-Thợ Săn Yêu Ma (3 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Vàng*20
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tào Hồng (3 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Vàng*30
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm La Lợi (3 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Vàng*40

Thắng Rank Nhận Quà Mừng Quốc Khánh

THỜI GIAN: 31/08 - 03/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng Rank 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Thắng 1 trận Rank 5vs5, tặng: Mảnh Lữ Kha Kiếm Quỷ*1, Phiếu Quà*1, 100 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 5 trận Rank 5vs5, tặng: Mảnh Lữ Kha Kiếm Quỷ*2, Phiếu Quà*1, 100 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 10 trận Rank 5vs5, tặng: Mảnh Lữ Kha Kiếm Quỷ*3, Phiếu Quà*1, 300 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*10, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 20 trận Rank 5vs5, tặng: Rương Kho Báu Danh Tướng*1, Phiếu Quà*2, 500 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*15, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 30 trận Rank 5vs5,
 • tặng: Skin Điêu Thuyền-Ninja Không Gian (Vĩnh viễn)*1, Phiếu Quà*3, 1000 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*20, Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1

Rung Tiền Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy số lần Rung Tiền nhận được thưởng (tính năng Cây Rung Tiền)

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Huy Chương Chiến Công
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Huy Chương Chiến Công
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Huy Chương Chiến Công
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Huy Chương Chiến Công

Khiêu Chiến Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Huy Chương Chiến Công
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Huy Chương Chiến Công
 • Thắng 5 Trận Rank: tặng: 10 Huy Chương Chiến Công
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Huy Chương Chiến Công
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Huy Chương Chiến Công

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 30/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 31/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 01/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 02/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 03/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 04/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 05/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3

Phúc Lợi VIP Quốc Khánh

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 02/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Mảnh Tôn Quyền*10, Đá EXP-Cam*5, Hộp Quà Quốc Khánh*5
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200,Mảnh Tôn Quyền*7, Đá EXP-Tím*5, Hộp Quà Quốc Khánh*3
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100,Mảnh Tôn Quyền*5, Đá EXP-Tím*5, Hộp Quà Quốc Khánh*2
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Mảnh Tôn Quyền*5, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Quốc Khánh*1
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Chiến Công*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*2, Hộp Quà Chiến Công*3
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*10, Hộp Quà Chiến Công*2
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200,Mảnh Kiếm Quỷ*2, Đá EXP-Lam*5, Hộp Quà Chiến Công*1

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 03/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Huy Chương Chiến Công*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng: 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Cửa Hàng Mở Bán

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

 • Quà Chiêu Mộ Tôn Quyền: 68 vàng - 10 túi/ngày, 100 vàng - không giới hạn

GIẢM GIÁ SKIN

THỜI GIAN: 30/08 - 05/09

 • Bồ Nguyên-Transformer: 952 vàng
 • Thái Văn Cơ-Thợ Săn Yêu Ma: 652 vàng
 • Văn Xú-Zombie Bổi Loạn: 652 vàng
 • Tôn Thượng Hương-Đặc Nhiệm Thời Gian: 652 vàng
 • Lưu Bị-Đặc Nhiệm Thời Gian: 652 vàng
 • Chu Du-Công Tước Lịch Lãm: 652 vàng
 • Tiểu Kiều-Tiểu Thư Ngọt Ngào: 652 vàng
 • Hoàng Nguyệt Anh-An Khang: 652 vàng
 • Gia Cát Lượng-Thịnh Vượng: 652 vàng
 • Văn Vô Mộng-Tân Xuân: 652 vàng