1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 29/03/2018

Tin tức |

Mỗi Ngày Nạp 50K tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 01/04 - 04/04 (4 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng

 • Nạp 50K VND tặng: 250 Vàng, 3 Phiếu Quà, 200 Xu Rank, 500 Chiến Công, 10 Hoa Hồng

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 29/03 - 04/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Hoa Hồng*10, Bạch Kim Chùy*5,, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Xu Rank*1000, Hoa Hồng*25, Bạch Kim Chùy*10, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*8 , Xu Rank*2000, Hoa Hồng*50, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*15, Đá Pháp Cường-Cam*1, Xu Rank*3000, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50

Hinh

Giảm 10% Chiêu Mộ Danh Tướng

THỜI GIAN: 01/04 - 04/04 (4 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, chiêu mộ danh tướng giảm 10% giá vàng khi chiêu mộ

 • 1 lần = 43 Vàng ; 10 lần = 385 Vàng

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN:  0h00 - 23h59 02/04 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Hoa Hồng*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Hồng*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Hồng*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Hồng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Hồng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Hoa Hồng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Hoa Hồng*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Hoa Hồng*5

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 08/03 - 04/04 (28 ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Hoa Hồng

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN:  29/03 - 04/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 29/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Hồng*3
 • 30/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Hồng*3
 • 31/03: Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Hồng*3
 • 01/04:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Hồng*3
 • 02/04:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3
 • 03/04:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3
 • 04/04:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 29/03 - 04/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 29/03 - 04/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 29/03 - 01/04 (4 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Hoa Hồng*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Hoa Hồng*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Hoa Hồng*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Hoa Hồng*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Hoa Hồng*20

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 4

THỜI GIAN: 01/04 - 30/04

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: Angry Bird-Chuck 1 ngày
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Vàng*10
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Vàng*25
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm La Lợi (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Vàng*30
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Bồ Nguyên-Transformers (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Vàng*35

-->

Cửa Hàng Khuyến Mãi

THỜI GIAN: 29/03 - 04/04

 • Lữ Mộng Như giá 652,8 vàng
 • Điển Vi giá 652,8 vàng
 • Lăng Thống giá 532,8 vàng
 • Phiếu Ưu Đãi Qùa 100 vàng.