1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 28/09

Tin tức |

Đua Top Nạp Vàng

THỜI GIAN: 28/09 - 02/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 50 người chơi BXH Nạp Vàng liên server sẽ nhận được phần thưởng, nếu cùng số Vàng, người chơi nào nạp đến mốc trước sẽ hạng cao hơn. Xem BXH Nạp Vàng trên trang chủ mỗi ngày.

 • Top 1: Tào Phi + Skin Tào Phi-Chân Long Thiên Tử + Cánh Thổ Quỷ Môn Quan + 100 Bình Ám Kim-Mê + 100 Ám Kim Chùy
 • Top 2-3: Tào Phi + Skin Tào Phi-Chân Long Thiên Tử + 80 Bình Ám Kim-Mê + 80 Ám Kim Chùy
 • Top 4-10: Mảnh Tào Phi*60 + 60 Bình Ám Kim-Mê + 60 Ám Kim Chùy
 • Top 11-20: Mảnh Tào Phi*40 + 40 Bình Ám Kim-Mê + 40 Ám Kim ChùyTop 11-20: Mảnh Tào Phi*40 + 40 Bình Ám Kim-Mê + 40 Ám Kim Chùy
 • Top 21-50: Mảnh Tào Phi*20 + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy

 

Quà Tặng Trung Thu

THỜI GIAN: 00h00 02/10 - 23h59 Ngày 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy)

 • Ngày 02/10: Bánh Trung Thu*1, Chiến Công*1000, Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3, Lồng Đèn*10
 • Ngày 03/10: Bánh Trung Thu*1, Bạc*200, Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3, Lồng Đèn*10
 • Ngày 04/10: Bánh Trung Thu*1, Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (1 Ngày), Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3, Lồng Đèn*10

 

Miễn Phí Toàn Bộ Tướng, x2 Chiến Công

THỜI GIAN: 20h00 -22h00 ngày 02/10 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi tối từ 20h-22h sẽ mở miễn phí toàn bộ tướng (Trừ Tôn Quyền, Tào Tháo, Tào Phi, Cao Thuận, Bồ Nguyên), và đăng nhập tặng Thẻ x2 Chiến Công (1 Ngày) (Gửi qua thư). Hết thời gian hoạt động, Tướng và Chiến Công sẽ trở lại như cũ.

 

Tích Lũy Nạp Vàng

 

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 100K VND, tặng : Phiếu Quà*3, Bánh Trung Thu*1, Lồng Đèn*50, Ám Kim Chùy*3, Lục Thao*5
 • Tích lũy nạp 200K VND, tặng : Mê Cung Cơ Giới (Thanh HP), Bánh Trung Thu*2, Lồng Đèn*50, Ám Kim Chùy*3, 1 Lục Thao*10
 • Tích lũy nạp 500K VND, tặng : Mê Cung Cơ Giới (Hồi Thành), Bánh Trung Thu*3, Lồng Đèn*100, Ám Kim Chùy*5, Lục Thao*15
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VND, tặng : Trung Thu Thưởng Nguyệt (Khung Avatar), Bánh Trung Thu*5, Lồng Đèn*200, Ám Kim Chùy*10 Lục Thao*25
 • Tích lũy nạp 2 Triệu VND, tặng : Skin Mã Lương-Cao Thủ Graffiti (Vĩnh Viễn), Đá Kháng Bạo - Cam, Bánh Trung Thu*10, Ám Kim Chùy*20 Lục Thao*50

Sự Kiện Trung Thu Đoàn Viên

 

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Bánh Trung Thu

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng = 10 Lồng Đèn (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Lồng Đèn = 1 Bánh Trung Thu (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Bánh Trung Thu (giới hạn 999)

Rung Tiền Mỗi Ngày

Hinh

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy số lần Rung Tiền nhận được thưởng (tính năng Cây Rung Tiền)

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Lồng Đèn
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Lồng Đèn
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Lồng Đèn
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Lồng Đèn

7 Ngày Chiến Đấu

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng:

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Lồng Đèn
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Lồng Đèn
 • Thắng 5 Trận Rank: tặng: 10 Lồng Đèn
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Lồng Đèn
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Lồng Đèn

 

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 10

 

THỜI GIAN: 01/10 - 31/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*1
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Linh Âm (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*2
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*5
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*10

Tích Lũy Thắng Rank

 

THỜI GIAN: 02/10 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng Rank 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng.

 • Thắng 1 trận Rank 5vs5, tặng: Angry Bird-Blue (1 ngày), 100 Xu Rank, Chiến Công*100, Lồng Đèn*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 3 trận Rank 5vs5, tặng: Thái Văn Cơ-Hằng Nga (1 Ngày), 100 Xu Rank, Chiến Công*200, Lồng Đèn*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 6 trận Rank 5vs5, tặng: Thẻ Trải Nghiệm Tào Phi (1 Ngày), 200 Xu Rank, Chiến Công*300, Lồng Đèn*10, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 10 trận Rank 5vs5, tặng: Phiếu Quà*2, 200 Xu Rank, Chiến Công*500, Lồng Đèn*15, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 15 trận Rank 5vs5, tặng: Skin Quách Gia-Sát Thủ Bóng Đêm (Vĩnh viễn), 300 Xu Rank, Chiến Công*1000, Lồng Đèn*20, Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1

Phúc Lợi VIP Trung Thu

 

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Bánh Trung Thu*5,Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5
 • VIP 14: Bánh Trung Thu*3,Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5
 • VIP 13: Bánh Trung Thu*2,Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5
 • VIP 10-12: Bánh Trung Thu*1,Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3
 • VIP 7-9: Hộp Quà Trung Thu*5, Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3
 • VIP 4-6: Hộp Quà Trung Thu*3, Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2
 • VIP 1-3: Hộp Quà Trung Thu*2, Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10
 • VIP 0: Hộp Quà Trung Thu*1, Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

 

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 02/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Lồng Đèn*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Lồng Đèn*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Lồng Đèn*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Lồng Đèn*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Lồng Đèn*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Lồng Đèn*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Lồng Đèn*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Lồng Đèn*5

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 07/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng 10 Lồng Đèn.

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10 /2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 28/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 28/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 30/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 01/10:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 02/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 03/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 04/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính).
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính).

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

Hinh

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng, không tính đấu rank 5vs5

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng, Tướng*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)

Dùng Tôn Quyền Thắng 5vs5

 

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng tướng Tôn Quyền thắng 5vs5 đạt số lần quy định nhận thưởng.

 • Dùng Tôn Quyền thắng 3 trận 5vs5, tặng 100 Xu Rank, Lồng Đèn*5
 • Dùng Tôn Quyền thắng 6 trận 5vs5, tặng 150 Xu Rank, Lồng Đèn*5
 • Dùng Tôn Quyền thắng 9 trận 5vs5, tặng 200 Xu Rank, Lồng Đèn*10
 • Dùng Tôn Quyền thắng 12 trận 5vs5, tặng 250 Xu Rank, Lồng Đèn*10
 • Dùng Tôn Quyền thắng 15 trận 5vs5, tặng 300 Xu Rank, Lồng Đèn*20

Dùng Mã Lương-Cao Thủ Graffiti Thắng Thi Đấu

 

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Mã Lương-Cao Thủ Graffiti thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Skin Mã Lương-Cao Thủ Graffiti thắng 3 trận, tặng 100 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*5
 • Dùng Skin Mã Lương-Cao Thủ Graffiti thắng 6 trận , tặng 150 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*5
 • Dùng Skin Mã Lương-Cao Thủ Graffiti thắng 9 trận, tặng 200 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*10
 • Dùng Skin Mã Lương-Cao Thủ Graffiti thắng 12 trận, tặng 250 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*10
 • Dùng Skin Mã Lương-Cao Thủ Graffiti thắng 15 trận, tặng 300 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*20

Thu Thập Lồng Đèn

THỜI GIAN: 07/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Lồng Đèn có thể đổi thưởng:

 • Thu thập 50 Lồng Đèn nhận 01 Hộp Quà Trung Thu
 • Thu thập 1000 Lồng Đèn nhận 01 Khung Avatar - King Kong Rừng Rậm (Vĩnh Viễn)
 • Khi mở Hộp Quà Trung Thu có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Lồng Đèn có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Lồng Đèn).

 

Thu Thập Mảnh Skin

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm.

Thu Thập Mảnh Tướng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng.
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Chu Thương, Tả Từ, Linh Âm.
 • Đặc biệt: Rương Kho Báu Tháng 9 sẽ có tỷ lệ ra Tướng Tào Nhân cao hơn những tướng khác.

Cập Nhật IB Shop

 

THỜI GIAN: 31/08 - 06/09/2017

NỘI DUNG:

 • Tôn Thượng Hương giá 888 Vàng
 • Quà Bình Ám Kim-Mê (Bình Ám Kim-Mê*5) giá 90 Vàng
 • Quà Ám Kim Chùy (Ám Kim Chùy*5) giá 180 Vàng
 • Rương Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên giá 666 Bạc