1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 28/06 - 04/07/2018

Tin tức |

Nạp Đúng Mốc Tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 28/06 - 04/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 100 Vàng
 • Nạp Mốc 50K tặng: 250 Vàng
 • Nạp Mốc 100K tặng: 500 Vàng
 • Nạp Mốc 200K tặng: 1000 Vàng
 • Nạp Mốc 500K tặng: 2500 Vàng
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 5000 Vàng

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 28/06 - 04/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng.

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Cúp Vàng*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Cúp Vàng*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Khung Avatar Sôi Động World Cup 2018*1, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Cúp Vàng*100
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Skin Tào Tháo-Liệt Diệm Ma Quân*1, Phiếu Quà*20 , Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Cúp Vàng*200

Thu Thập Cúp Vàng

THỜI GIAN: 28/06 - 25/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Cúp Vàng có thể đổi thưởng:

Thu thập 50 Cúp Vàng nhận 01 Hộp Quà Cổ Vũ

Thu thập 1000 Cúp Vàng nhận 01 Skin Trương Oanh Oanh-Nữ Hoàng Hải Tặc*1

* Khi mở Hộp Quà Cổ Vũ có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

 • 100 Chiến Công
 • 1 Lục Thao
 • 1 Mảnh Tướng
 • 1 Mảnh Skin
 • 5 Mảnh Tướng
 • 5 Mảnh Skin

Lưu ý: Cúp Vàng có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Cúp Vàng).

Sôi Động World Cup 2018

THỜI GIAN: 28/06 - 15/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Hộp Quà World Cup

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng + 50 Bạc = 10 Cúp Vàng (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Cúp Vàng = 1 Hộp Quà World Cup (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Hộp Quà World Cup (giới hạn 9999)
 • 25 Mảnh Skin = 1 Hộp Quà World Cup (giới hạn 50)
 • 25 Mảnh Tướng = 1 Hộp Quà World Cup (giới hạn 50)


Rung Tiền Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 28/06 - 15/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy số lần Rung Tiền nhận được thưởng (tính năng Cây Rung Tiền)

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Cúp Vàng
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Cúp Vàng
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Cúp Vàng
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Cúp Vàng

Khiêu Chiến Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 28/06 - 15/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng:

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Cúp Vàng
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Cúp Vàng
 • Thắng 5 Trận Rank: tặng: 10 Cúp Vàng
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Cúp Vàng
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Cúp Vàng

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 7

THỜI GIAN: 01/07 - 31/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: Angry Bird-Matilda (3 ngày)
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Vàng*10
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Trương Phi-Siêu Sao Bóng Đá (3 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Vàng*20
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tào Hồng (3 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Vàng*30
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha-Kiếm Thần (3 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Vàng*40

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 28/06 - 04/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 28/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Cúp Vàng*3
 • 29/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Cúp Vàng*3
 • 30/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Cúp Vàng*3
 • 01/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Cúp Vàng*3
 • 02/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3
 • 03/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3
 • 04/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 02/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Cúp Vàng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Cúp Vàng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Cúp Vàng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Cúp Vàng*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Cúp Vàng*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Cúp Vàng*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Cúp Vàng*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Cúp Vàng*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 28/06 - 04/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 28/06 - 04/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 28/06 - 04/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Cúp Vàng

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: 28/06 - 01/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Cúp Vàng*3
 • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Cúp Vàng*5
 • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Cúp Vàng*10
 • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Cúp Vàng*15
 • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Cúp Vàng*20

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 28/06 - 11/07

 • Chiêu Mộ Danh Tướng Lự Kha-Kiếm Thần: 1 lần 48 vàng, 10 lần 428 vàng.