1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 27/07 - 02/08

Tin tức |

Nạp 100K Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 27/07 - 02/08 (4 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày Chúa Công nạp từ 100K trở lên sẽ nhận được Vàng của mốc nạp và PHẦN THƯỞNG TẶNG THÊM cực kỳ hấp dẫn.

Lưu Ý: Mỗi ngày nạp mốc cao hơn ví dụ như 200K, 500K vẫn nhận được phần thưởng mốc 100K.

Tích lũy nạp 100K, tặng: 3 Phiếu Quà, 3 Túi Mảnh Tướng, 3 Túi Mảnh Skin, 30 Vỏ Sò, 1 Hồng Bao

   

  Khuyến Mãi Cửa Hàng

  THỜI GIAN: Thời gian: từ 27/07

  NỘI DUNG: Mở bán Tướng Điển Vi với giá 888 Vàng

    

   Thu Thập Vỏ Sò

   THỜI GIAN: Bắt đầu từ 13/07 - 09/08

   NỘI DUNG:

   Trong thời gian này Chúa Công tham gia các hoạt động sẽ nhận được Vỏ Sòdùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn.

     • - Thu thập 50 Vỏ Sò nhận 01 Hộp Quà Đại Dương
     • Thu thập 1000 Vỏ Sò nhận: Skin Văn Vô Mộng - Quỷ Cơ (Vĩnh viễn)

   Khi mở Hộp Quà Mùa Hè có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

    • 100 Chiến Công
    • 1 Lục Thao
    • 1 Mảnh Tướng
    • 1 Mảnh Skin
    • 5 Mảnh Tướng
    • 5 Mảnh Skin

   Lưu Ý: Vỏ Sòcó thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Vỏ Sò).

    

   Tích Lũy Đăng Nhập Mừng Pro League 3

   THỜI GIAN: 27/07 - 31/08

   NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

   Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: 10 Vàng

   Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Mã Vân Lộc (1 Ngày)

   Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: 20 Vàng

   Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Linh Âm (1 Ngày)

   Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: 50 Vàng

   Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Chu Thương (1 Ngày)

   Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: 100 Vàng

   Quét Ải Mỗi Ngày Nhận Thưởng

   Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

   THỜI GIAN: 13/07 - 09/08

   NỘI DUNG:

   • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần, nhận: 10 Vỏ Sò

   Thu Thập Mảnh Tướng

   Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

   THỜI GIAN: 13/07 - 09/08

   NỘI DUNG: Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng

   • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Mã Lương, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú
   • Rương Kho Báu Tháng 7 sẽ x5 tỷ lệ tướng Tôn Kiên (Tỷ lệ ra Tướng Tôn Kiên sẽ cao hơn những tướng khác)

   Thu Thập Mảnh Skin

   Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

   THỜI GIAN: 13/07 - 09/08

   NỘI DUNG: Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Thái Văn Cơ - Nữ Hoàng Âm Nhạc

   Đăng Nhập Nhận Thưởng

   THỜI GIAN: 27/07 - 02/08

   Hinh

   NỘI DUNG:

   Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

   • 27/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Vỏ Sò*3
   • 28/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Vỏ Sò*3
   • 29/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Vỏ Sò*3
   • 30/076:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Vỏ Sò*3
   • 31/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3
   • 01/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3
   • 02/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3

   Lưu Ý

   • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
   • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
   • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

   THẮNG THI ĐẤU 3V3

   THỜI GIAN: 27/07 - 02/08

   Hinh

   NỘI DUNG:

   • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò *3
   • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 6 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò *3

   THẮNG THI ĐẤU 5V5

   THỜI GIAN: 27/07 - 02/08

   Hinh

   NỘI DUNG:

   • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 1 trận 5v5 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò *3
   • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 5v5 sẽ nhận 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò *3

   Giảm Giá Skin Ngẫu Nhiên

   THỜI GIAN: 27/07 - 09/08

   NỘI DUNG:Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày giảm giá 2 skin ngẫu nhiên (Chi tiết trên FanPage của 3Q 360mobi)