1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 26/10

Tin tức |

Quà Tặng Halloween

THỜI GIAN: 00h00 - 23h59 Ngày 31/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, đăng nhập vào game nhận thưởng, phần thưởng được gửi qua thư:

 • Túi Quà Bí Đỏ*1, Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày), Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3, Bí Đỏ*10

 

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn :

 • Tích lũy nạp 100K VNĐ , tặng : Thẻ Trải Nghiệm Cánh Thủy Thiên Chi Lệ (3 Ngày), Bí Đỏ*50, Ám Kim Chùy*3, Lục Thao*5
 • Tích lũy nạp 200K VNĐ, tặng : Hồi Thành Bát Quái (Vĩnh viễn), Túi Quà Bí Đỏ*2, Bí Đỏ*50, Ám Kim Chùy*3, 1 Lục Thao*10
 • Tích lũy nạp 500K VNĐ, tặng : Khung Halloween Vui Vẻ (Vĩnh Viễn), Túi Quà Bí Đỏ*3, Bí Đỏ*100, Ám Kim Chùy*5, Lục Thao*15
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VNĐ, tặng : Cánh Thủy Thiên Chi Lệ (Vĩnh Viễn) , Rương Kho Báu Danh Tướng, Túi Quà Bí Đỏ*5, Ám Kim Chùy*10 Lục Thao*25

 

Sự Kiện Mừng Halloween

 

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Túi Quà Bí Đỏ

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng = 10 Bí Đỏ (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Bí Đỏ = 1 Túi Quà Bí Đỏ (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Túi Quà Bí Đỏ (giới hạn 999)

Tích Lũy Chiêu Mộ Danh Tướng

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần chiêu mộ danh tướng đạt mốc nhận thưởng

 • Chiêu mộ 10 lần: Võ Hồn*100, Túi Mảnh Tướng*1, Túi Mảnh Skin*1
 • Chiêu mộ 20 lần: Võ Hồn*200, Túi Mảnh Tướng*1, Túi Mảnh Skin*1
 • Chiêu mộ 30 lần: Võ Hồn*300, Túi Mảnh Tướng*2, Túi Mảnh Skin*2
 • Chiêu mộ 50 lần: Võ Hồn*500, Túi Mảnh Tướng*2, Túi Mảnh Skin*2
 • Chiêu mộ 80 lần: 428 Vàng, Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3

Rung Tiền Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Bí Đỏ
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Bí Đỏ
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Bí Đỏ
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Bí Đỏ

7 Ngày Chiến Đấu

 

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng:

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Bí Đỏ
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Bí Đỏ
 • Thắng 5 Trận Rank: tặng: 10 Bí Đỏ
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Bí Đỏ
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Bí Đỏ

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 11

 

THỜI GIAN: 01/11 - 30/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*100
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*200
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*500
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm La Lợi (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*1000

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

Hinh

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 30/10/2017 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Bí Đỏ*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Bí Đỏ*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Bí Đỏ*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Bí Đỏ*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Bí Đỏ*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Bí Đỏ*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Bí Đỏ*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Bí Đỏ*5

Quét Ải Nhận Thưởng

Hinh

THỜI GIAN: 05/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần , nhận: 10 Bí Đỏ

Đăng Nhập Nhận Quà

 

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

  • 26/10:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Bí Đỏ*3
  • 27/10:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Bí Đỏ*3
  • 28/10:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Bí Đỏ*3
  • 29/10:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Bí Đỏ*3
  • 30/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3
  • 31/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3
  • 01/11:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng, tính rank 5v5

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính)

Dùng La Lợi Thắng 5vs5

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng tướng La Lợi thắng 5vs5 đạt số lần quy định nhận thưởng

 • Dùng La Lợi thắng 3 trận 5vs5, tặng 100 Xu Rank, Bí Đỏ*5
 • Dùng La Lợi thắng 6 trận 5vs5, tặng 150 Xu Rank, Bí Đỏ*5
 • Dùng La Lợi thắng 9 trận 5vs5, tặng 200 Xu Rank, Bí Đỏ*10
 • Dùng La Lợi thắng 12 trận 5vs5, tặng 250 Xu Rank, Bí Đỏ*10
 • Dùng La Lợi thắng 15 trận 5vs5, tặng 300 Xu Rank, Bí Đỏ*20

 

Dùng Bồ Nguyên-Transformer Thắng Thi Đấu

 

THỜI GIAN: 28/09 - 04/10/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Bồ Nguyên-Transformer thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Skin Bồ Nguyên-Transformers thắng 3 trận, tặng 100 Tiền Lôi Đài, Bí Đỏ*5
 • Dùng Skin Bồ Nguyên-Transformers thắng 6 trận , tặng 150 Tiền Lôi Đài, Bí Đỏ*5
 • Dùng Skin Bồ Nguyên-Transformers thắng 9 trận, tặng 200 Tiền Lôi Đài, Bí Đỏ*10
 • Dùng Skin Bồ Nguyên-Transformers thắng 12 trận, tặng 250 Tiền Lôi Đài, Bí Đỏ*10
 • Dùng Skin Bồ Nguyên-Transformers thắng 15 trận, tặng 300 Tiền Lôi Đài, Bí Đỏ*20

Cập Nhật IB Shop

 

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG:

  • Skin Bồ Nguyên-Transformer giá 1588 Vàng.
  • Rương Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên giá 666 Vàng.

 

 • Tư Mã Ý-U Minh Công Chúa giá 666 Vàng.
 • Quách Gia-Sát Thủ Bóng Đêm giá 666 Vàng.
 • Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm giá 666 Vàng.
 • Trương Liêu-Ác Ma Thống Lĩnh giá 499 Vàng.
 • Gia Cát Lượng-Phù Thủy Tối Thượng giá 666 Vàng.
 • Quách Gia-Phù Thủy Tập Sự giá 666 Vàng.
 • Văn Xú-Zombie Nổi Loạn giá 816 Vàng.
 • Thái Văn Cơ-Thợ Săn Yêu Ma giá 816 Vàng.

 

Thu Thập Mảnh Tướng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng.
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Chu Thương, Tả Từ, Linh Âm.
 • Đặc biệt: Rương Kho Báu Tháng 9 sẽ có tỷ lệ ra Tướng Tào Nhân cao hơn những tướng khác.

Thu Thập Mảnh Skin

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm.