1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 26/07 - 01/08/2018

Tin tức |

Nạp Đúng Mốc Tặng Mảnh Kiếm Quỷ

THỜI GIAN: 26/07 - 01/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 50 Vàng + 1 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 10 Vỏ Sò
 • Nạp Mốc 50K tặng: 125 Vàng + 2 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 20 Vỏ Sò
 • Nạp Mốc 100K tặng: 250 Vàng + 3 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Ám Kim-Mê + 5 Ám Kim Chùy + 30 Vỏ Sò
 • Nạp Mốc 200K tặng: 500 Vàng + 5 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 10 Bình Ám Kim-Mê + 10 Ám Kim Chùy + 50 Vỏ Sò
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1250 Vàng + 8 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy + 100 Vỏ Sò
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 2500 Vàng + 10 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 30 Bình Ám Kim-Mê + 30 Ám Kim Chùy + 200 Vỏ Sò


Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 26/07 - 01/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Vỏ Sò*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Vỏ Sò*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Vỏ Sò*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Vỏ Sò*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Văn Ương-Sơn Anh Võ Sĩ*1, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Vỏ Sò*100

Thu Thập Vỏ Sò

THỜI GIAN: 26/07 - 22/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Vỏ Sò có thể đổi thưởng.

 • Thu thập 50 Vỏ Sò nhận 01 Hộp Quà Đại Dương
 • Thu thập 1000 Vỏ Sò nhận 01 Skin Tào Nhân-Chiến Thần*1

* Khi mở Hộp Quà Đại Dương có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

 • 100 Chiến Công
 • 1 Lục Thao
 • 1 Mảnh Tướng
 • 1 Mảnh Skin
 • 5 Mảnh Tướng
 • 5 Mảnh Skin

Lưu Ý: Vỏ Sò có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Vỏ Sò).

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 8

THỜI GIAN: 01/08 - 31/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: Angry Bird-Red (3 ngày)
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Vàng*10
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Bồ Nguyên-Transformers (3 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Vàng*20
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tào Tháo (3 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Vàng*30
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tào Phi (3 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Vàng*40Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 26/07 - 01/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 26/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Vỏ Sò*3
 • 27/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Vỏ Sò*3
 • 28/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Vỏ Sò*3
 • 29/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Vỏ Sò*3
 • 30/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3
 • 31/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3
 • 01/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 30/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Vỏ Sò*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Vỏ Sò*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Vỏ Sò*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Vỏ Sò*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Vỏ Sò*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Vỏ Sò*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Vỏ Sò*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Vỏ Sò*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 26/07 - 01/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 26/07 - 01/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng: 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò*3 (chiến thắng mới được tính)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 19/07 - 25/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Vỏ Sò

Tích Lũy Số Lần Cướp Tinh Nguyên

THỜI GIAN: 26/07 - 29/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần cướp tinh nguyên nhận thưởng

 • Tích lũy 5 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*100, Vỏ Sò*3
 • Tích lũy 10 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*200, Vỏ Sò*5
 • Tích lũy 20 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*300, Vỏ Sò*10
 • Tích lũy 30 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*500, Vỏ Sò*15
 • Tích lũy 50 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*1000, Vỏ Sò*20

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 26/07 - 08/08

 • Chiêu Mộ Danh Tướng Chu Thương: 1 lần 48 vàng, 10 lần 428 vàng.