1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 25/01/2018

Tin tức |

Mỗi Ngày Nạp 50K tặng 100% Vàng

THỜI GIAN:  25/01 - 28/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng.

 • Nạp 50K VND tặng: 250 Vàng, 3 Phiếu Quà, 200 Xu Rank, 500 Chiến Công, 10 Thiệp Năm Mới

 

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 25/01 - 31/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Đá Tăng Sao Chu Thương*5, Thiệp Năm Mới*10, Bạch Kim Chùy*5, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Đá Tăng Sao Chu Thương*15, Thiệp Năm Mới*25, Bạch Kim Chùy*5, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5 ,Đá Tăng Sao Chu Thương*25, Thiệp Năm Mới*50, Ám Kim Chùy*5, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Đá Pháp Cường-Cam*1, Đá Tăng Sao Chu Thương*35, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50

Hinh

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN:  0h00 - 23h59 29/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Thiệp Năm Mới*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Thiệp Năm Mới*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Thiệp Năm Mới*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Thiệp Năm Mới*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Thiệp Năm Mới*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Thiệp Năm Mới*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Thiệp Năm Mới*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Thiệp Năm Mới*5

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 04/01 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng.

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Thiệp Năm Mới

 

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN:  25/01 - 31/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 25/01:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Thiệp Năm Mới*3
 • 26/01:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Thiệp Năm Mới*3
 • 27/01: Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Thiệp Năm Mới*3
 • 28/01:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Thiệp Năm Mới*3
 • 29/01:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Thiệp Năm Mới*3
 • 30/01:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Thiệp Năm Mới*3
 • 31/01:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Thiệp Năm Mới*3

 

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 25/01 - 31/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng.

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

 

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 25/01 - 31/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

 

Tích Lũy Số Lần Cướp Tinh Nguyên

THỜI GIAN: 25/01 - 28/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần cướp tinh nguyên nhận thưởng

 • Tích lũy 5 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*100, Thiệp Năm Mới*3
 • Tích lũy 10 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*200, Thiệp Năm Mới*5
 • Tích lũy 20 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*300, Thiệp Năm Mới*10
 • Tích lũy 30 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*500, Thiệp Năm Mới*15
 • Tích lũy 50 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*1000, Thiệp Năm Mới*20

Cập Nhật IB Shop

THỜI GIAN: Khuyến Mãi 25/01 - 31/01/2018

NỘI DUNG:

 • Quà Chiêu Mộ Tả Từ giá 68
 • Quà Chiêu Mộ Tả Từ giá 100

 • Quà Bình Ám Kim-Mê (Bình Ám Kim-Mê*5) giá 90
 • Quà Ám Kim Chùy (Ám Kim Chùy*5) giá 180

THỜI GIAN: Khuyến Mãi Skin 25/01 - 28/01/2018

NỘI DUNG:

 • Trương Oanh Oanh-Thần Tượng Âm Nhạc giá 333
 • Hoàng Cái-Gấu Teddy giá 309
 • Hứa Chử-Hứa Sở Sở giá 444
 • Điêu Thuyền-Lolita Nữ Hầu giá 333
 • Hạ Hầu Uyên-Anonymous Guitar giá 333