1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 24/05/2018

Tin tức |

Nạp Đúng Mốc Tặng 50% Vàng

THỜI GIAN: 24/05 - 30/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 50 Vàng + 1 Túi Mảnh Tướng + 1 Túi Mảnh Skin + 1000 Chiến Công + 10 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 50K tặng: 125 Vàng + 1 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 3 Túi Mảnh Tướng + 3 Túi Mảnh Skin + 25 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 100K tặng: 250 Vàng + 2 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 50 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 200K tặng: 500 Vàng + 4 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Ám Kim-Mê + 5 Ám Kim Chùy + 100 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1250 Vàng + 8 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 10 Bình Ám Kim-Mê + 10 Ám Kim Chùy + 250 Kẹo Mút.
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 2500 Vàng + 10 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy + 500 Kẹo Mút

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 24/05 - 30/05

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Kẹo Mút*10, Bạch Kim Chùy*5,, Lục Thao*5.
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Xu Rank*1000, Kẹo Mút*25, Bạch Kim Chùy*10, Lục Thao*10.
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*8 , Xu Rank*2000, Kẹo Mút*50, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*25.
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*15, Xu Rank*3000, Kẹo Mút *100, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50.
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Đổng Trác-Chúa Tể Hủy Diệt, Xu Rank*5000, Đá Sinh Lực-Cam*1, Ám Kim Chùy*20, Lục Thao*100.

Hinh

Sự Kiện Mừng Lễ Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06

THỜI GIAN: 24/05 - 03/06 (11 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Hộp Quà Gấu Bông.

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng + 50 Bạc = 10 Kẹo Mút (giới hạn 100).
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Kẹo Mút = 1 Hộp Quà Gấu Bông (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Hộp Quà Gấu Bông (giới hạn 9999)
 • 25 Mảnh Skin = 1 Hộp Quà Gấu Bông (giới hạn 50)
 • 25 Mảnh Tướng = 1 Hộp Quà Gấu Bông (giới hạn 50).

Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Gấu Bông

THỜI GIAN: 24/05 - 03/06 (11 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Gấu Bông nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 03/06.

 • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Kiếm Quỷ + 10 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Kiếm Quỷ.
 • Top 2: Đoàn Trưởng nhận 30 Mảnh Kiếm Quỷ + 7 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 3: Đoàn Trưởng nhận 30 Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Kiếm Quỷ + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 10 Mảnh Kiếm Quỷ + 2 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Kiếm Quỷ

Rung Tiền Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 24/05 - 03/06 (11 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy số lần Rung Tiền nhận được thưởng (tính năng Cây Rung Tiền)

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Kẹo Mút
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Kẹo Mút
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Kẹo Mút
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Kẹo Mút

Khiêu Chiến Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 24/05 - 03/06 (11 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng:

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Kẹo Mút
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Kẹo Mút
 • Thắng 5 Trận Rank: tặng: 10 Kẹo Mút
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Kẹo Mút
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Kẹo Mút

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 28/05 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Kẹo Mút*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Kẹo Mút*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Kẹo Mút*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Kẹo Mút*5

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 17/05 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Kẹo Mút

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 24/05 - 30/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 24/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 25/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 26/05 : Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 27/05 : Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 28/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 29/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 30/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 24/05 - 30/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng.

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính).
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 24/05 - 30/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank).

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Số Lần Cướp Tinh Nguyên

THỜI GIAN: 24/05 - 27/05 (4 ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần cướp tinh nguyên nhận thưởng.

 • Tích lũy 5 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*100, Kẹo Mút*3
 • Tích lũy 10 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*200, Kẹo Mút*5
 • Tích lũy 20 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*300, Kẹo Mút*10
 • Tích lũy 30 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*500, Kẹo Mút*15
 • Tích lũy 50 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*1000, Kẹo Mút*20

Dùng Mã Vân Lộc-Hải Tặc Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 24/05 - 30/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Mã Vân Lộc-Hải Tặc thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Skin Mã Vân Lộc-Hải Tặc thắng 3 trận, tặng 100 Võ Hồn, Kẹo Mút*5
 • Dùng Skin Mã Vân Lộc-Hải Tặc thắng 6 trận , tặng 150 Võ Hồn, Kẹo Mút*5
 • Dùng Skin Mã Vân Lộc-Hải Tặc thắng 6 trận , tặng 150 Võ Hồn, Kẹo Mút*5
 • Dùng Skin Mã Vân Lộc-Hải Tặc thắng 12 trận, tặng 250 Võ Hồn, Kẹo Mút*10
 • Dùng Skin Mã Vân Lộc-Hải Tặc thắng 15 trận, tặng 300 Võ Hồn, Kẹo Mút*20

Shop Khuyến Mãi

THỜI GIAN: 24/05 - 30/05

 • Thái Văn Cơ-Sợ Săn Yêu Ma giảm 50% còn 544 vàng
 • Từ Hoảng-Vua Hải Tặc giảm 50% còn 444 vàng
 • Bồ Nguyên-Transformers giảm 50% còn 794 vàng
 • Tôn Kiên-Tộc Trưởng Vĩ Đại giảm 50% còn 333 vàng
 • Vương Nguyên Cơ-Tiệc Bể Bơi giảm 50% còn 333 vàng