1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 23/08 - 29/08/2018

Tin tức |

Mở Lại x2 Nạp Vàng

THỜI GIAN: 23/08

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN: 23/08 - 29/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 20K VND, tặng : Phiếu Quà*2, Xu Rank*100, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • Tích lũy nạp 50K VND, tặng : Phiếu Quà*3, Xu Rank*250, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*30
 • Tích lũy nạp 100K VND, tặng : Thẻ Đổi Thanh HP, Xu Rank*500, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Huy Chương Chiến Công*50
 • Tích lũy nạp 200K VND, tặng : Thẻ Đổi Khung Avatar, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*15, Ám Kim Chùy*15, Huy Chương Chiến Công*100
 • Tích lũy nạp 500K VND, tặng : Thẻ Đổi Hồi Thành, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Huy Chương Chiến Công*150
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VND, tặng : Cánh Thủy Thiên Chi Lệ*1, Đá Né Tránh - Cam, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Huy Chương Chiến Công*200

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 23/08 - 29/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Huy Chương Chiến Công*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Quan Vũ-Hãn Hải Đằng Long*1, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Huy Chương Chiến Công*100

Shop Hiệu Ứng

THỜI GIAN: 23/08 - 29/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, sử dụng Thẻ Đổi Thanh HP, Thẻ Đổi Hiệu Ứng, Thẻ Đổi Khung Avatar để đổi quà

 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Mê Cung Cơ Giới*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Băng Tuyết Kỳ Duyên*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Hương Vị Mùa Hè*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Mê Cung Cơ Giới*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Băng Tuyết Kỳ Duyên*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Hương Vị Mùa Hè*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Chiến Thắng*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Hào Kiệt Anh Hùng*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Tuổi Thơ Tươi Đẹp*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Hương Vị Mùa Hè*1

Thu Thập Huy Chương Chiến Công

THỜI GIAN: 23/08 - 19/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Huy Chương Chiến Công có thể đổi thưởng

 • Thu thập 50 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Hộp Quà Chiến Công
 • Thu thập 1000 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Khung Avatar King Kong Rừng Rậm*1

*Khi mở Hộp Quà Chiến Công có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

 • 100 Chiến Công
 • 1 Lục Thao
 • 1 Mảnh Tướng
 • 1 Mảnh Skin
 • 5 Mảnh Tướng
 • 5 Mảnh Skin

Lưu ý: Huy Chương Chiến Công có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Huy Chương Chiến Công).Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 23/08 - 26/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 23/08 - 29/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Huy Chương Chiến Công

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 27/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Huy Chương Chiến Công*40

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 23/08 - 29/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 23/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 24/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 25/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 26/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 27/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 28/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 29/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 23/08 - 29/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 23/08 - 29/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng: 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 23/08 - 26/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Huy Chương Chiến Công*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Huy Chương Chiến Công*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Huy Chương Chiến Công*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Huy Chương Chiến Công*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Huy Chương Chiến Công*20

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 23/08 - 05/09

 • Chiêu Mộ Danh Tướng Lữ Kha-Kiếm Thần: 1 lần 48 vàng, 10 lần 428 vàng