1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 22/03/2018

Tin tức |

Nạp Đúng Mốc Tặng Vàng

THỜI GIAN:  22/03 - 28/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 50 Vàng + 1 Túi Mảnh Tướng + 1 Túi Mảnh Skin + 1000 Chiến Công + 10 Hoa Hồng.
 • Nạp Mốc 50K tặng: 130 Vàng + 1 Mảnh Mảnh Tào Tháo + 3 Túi Mảnh Tướng + 3 Túi Mảnh Skin + 25 Hoa Hồng
 • Nạp Mốc 100K tặng: 275 Vàng + 2 Mảnh Mảnh Tào Tháo + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 50 Hoa Hồng
 • Nạp Mốc 200K tặng: 600 Vàng + 4 Mảnh Mảnh Tào Tháo + 5 Bình Ám Kim-Mê + 5 Ám Kim Chùy + 100 Hoa Hồng
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1625 Vàng + 10 Mảnh Mảnh Tào Tháo + 10 Bình Ám Kim-Mê + 10 Ám Kim Chùy + 250 Hoa Hồng.
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 3500 Vàng + 20 Mảnh Mảnh Tào Tháo + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy + 500 Hoa Hồng

 

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 08/03 - 04/04 (28 ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng.

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Hoa Hồng.

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 26/03 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Hoa Hồng*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Hồng*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Hồng*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Hồng*5
 • VIP 07-09: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Hồng*5.
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Hoa Hồng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Hoa Hồng*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Hoa Hồng*5

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN:  22/03 - 28/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 22/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Hồng*3.
 • 23/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Hồng*3
 • 24/03:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Hồng*3
 • 25/03:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Hồng*3
 • 26/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3
 • 27/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3
 • 28/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 22/03 - 28/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 22/03 - 28/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Số Lần Cướp Tinh Nguyên

THỜI GIAN: 22/03 - 25/03 (4 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần cướp tinh nguyên nhận thưởng

 • Tích lũy 5 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*100, Hoa Hồng*3
 • Tích lũy 10 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*200, Hoa Hồng*5
 • Tích lũy 20 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*300, Hoa Hồng*10
 • Tích lũy 30 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*500, Hoa Hồng*15
 • Tích lũy 50 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*1000, Hoa Hồng*20

Cửa Hàng:

Shop Danh Tướng (22/03 - 04/04)

NỘI DUNG:

 • Danh Tướng Tả Từ

Shop Khuyến Mãi (22/03- 28/03)

 • Từ Hoảng-Vua Hải Tặc giá 532,8 vàng
 • Thái Văn Cơ-Thợ Săn Yêu Ma giá 652,8 vàng
 • Trương Phi-Siêu Sao Bóng Đá giá 532,8 vàng
 • Quan Vũ-Tề Thiên Đại Thánh 532,8 vàng