1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 21/09

Tin tức |

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 21/09 - 27/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng trong game đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và tất cả phần thưởng ở các mốc thấp hơn. Tính năng săn thưởng không tính tiêu vàng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Mảnh Tướng*10, Võ Hồn*100, Bạch Kim Chùy*5, Lồng Đèn*10, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Mảnh Tướng*20, Võ Hồn*200, Bạch Kim Chùy*5, Lồng Đèn*25, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Mảnh Skin*150, Võ Hồn*400, Ám Kim Chùy*5, Lồng Đèn*50, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Mảnh Skin*150, Linh Hồn Ngọc-Siêu Bạo Lv*5, Võ Hồn*800, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*50

 

Cửa Hàng Hiệu Ứng

THỜI GIAN: 21/09 - 27/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ mảnh skin đổi hiệu ứng Hồi thành và thanh HP.

 • 150 Mảnh Skin = HP Liên Hoa Vấn Tâm
 • 150 Mảnh Skin = HP Băng Tuyết Kỳ Duyên
 • 150 Mảnh Skin = HP Sinh Nhật Vui Vẻ
 • 300 Mảnh Skin = Hồi Thành Liên Hoa Vấn Tâm
 • 300 Mảnh Skin = Hồi Thành Băng Tuyết Kỳ Duyên
 • 300 Mảnh Skin = Hồi Thành Sinh Nhật Vui Vẻ

 

Giảm 10% Chiêu Mộ Danh Tướng

 

THỜI GIAN: 21/09 - 24/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, chiêu mộ danh tướng giảm 10% giá vàng khi chiêu mộ

 • 1 lần = 43 Vàng
 • 10 lần = 385 Vàng

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 07/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng 10 Lồng Đèn.

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

 

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 Thứ Hai Ngày 25/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Lồng Đèn*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Lồng Đèn*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Lồng Đèn*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Lồng Đèn*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Lồng Đèn*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Lồng Đèn*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Lồng Đèn*5

Đăng Nhập Nhận Quà

 

THỜI GIAN: 21/09 - 27/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 21/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 22/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 23/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 24/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 25/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 26/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 27/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 21/09 - 27/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính).
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính).

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

Hinh

THỜI GIAN: 21/09 - 27/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng, không tính đấu rank 5vs5

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng, Tướng*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)

Vượt Viêm Vực Nhận Thưởng

Hinh

THỜI GIAN: 21/09 - 27/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, vượt viêm vực đạt số tầng quy định nhận thưởng

 • Vượt Tầng 20, tặng: 50 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*3
 • Vượt Tầng 40, tặng: 100 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*5
 • Vượt Tầng 60, tặng: 150 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*10
 • Vượt Tầng 80, tặng: 200 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*15
 • Vượt Tầng 99, tặng: 300 Tiền Lôi Đài, Lồng Đèn*20

Đưa Linh Âm Vào Chiêu Mộ-Cao

 

Điều chỉnh phần thưởng Lật Bài

 

Thu Thập Lồng Đèn

THỜI GIAN: 07/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Lồng Đèn có thể đổi thưởng:

 • Thu thập 50 Lồng Đèn nhận 01 Hộp Quà Trung Thu
 • Thu thập 1000 Lồng Đèn nhận 01 Khung Avatar - King Kong Rừng Rậm (Vĩnh Viễn)
 • Khi mở Hộp Quà Trung Thu có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Lồng Đèn có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Lồng Đèn).

 

Thu Thập Mảnh Skin

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm.

Thu Thập Mảnh Tướng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng.
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Chu Thương, Tả Từ, Linh Âm.
 • Đặc biệt: Rương Kho Báu Tháng 9 sẽ có tỷ lệ ra Tướng Tào Nhân cao hơn những tướng khác.

Điều chỉnh trừng phạt