1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 21/06 - 27/06/2018

Tin tức |

Nạp 100K Mỗi Ngày Tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 21/06 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 100K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng

 • Nạp 100K VND tặng: 500 Vàng, 5 Phiếu Quà, 500 Xu Rank, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN: 21/06 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 20K VND, tặng : Phiếu Quà*2, Xu Rank*100, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Kẹo mút*20
 • Tích lũy nạp 50K VND, tặng : Phiếu Quà*3, Xu Rank*250, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Kẹo mút*30
 • Tích lũy nạp 100K VND, tặng : Thẻ Đổi Thanh HP, Xu Rank*500, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Kẹo mút*50
 • Tích lũy nạp 200K VND, tặng : Thẻ Đổi Khung Avatar, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*15, Ám Kim Chùy*15, Kẹo mút*100
 • Tích lũy nạp 500K VND, tặng : Thẻ Đổi Hồi Thành, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Kẹo mút*150
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VND, tặng : Cánh Thâm Hải Ma Long*1, Đá Kháng Bạo - Cam, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Kẹo mút*200

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 21/06 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Mảnh Tôn Quyền*5, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Mảnh Tôn Quyền*5, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Mảnh Tôn Quyền*5, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Mảnh Tôn Quyền*5, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*15, Xu Rank*3000, Mảnh Tôn Quyền*10, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20

Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 21/06 - 24/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 17/05 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Kẹo Mút

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 25/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Kẹo Mút*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Kẹo Mút*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Kẹo Mút*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Kẹo Mút*40

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 21/06 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 21/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 22/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 23/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 24/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 25/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 26/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 27/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 21/06 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 21/06 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 21/06 - 24/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Kẹo Mút*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Kẹo Mút*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Kẹo Mút*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Kẹo Mút*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Kẹo Mút*20

Khuyến Mãi Skin

THỜI GIAN: 21/06 - 27/06

 • Lữ Bố-Chiến Quỷ Atula giá 544 vàng
 • Trương Phi-Siêu Sao Bóng Đá giá 444 vàng
 • Hoàng Trung-Thợ Săn Siêu Hạng giá 333 vàng
 • Điêu Thuyền-Ninja Không Gian giá 444 vàng

 

Cửa Hàng Mở Bán

THỜI GIAN: 21/06 - 27/06

 • Quà Chiêu Mộ Cao Thuận: 68 vàng = 10 túi/ngày, 100 vàng = không giới hạn.