1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 20/09 - 26/09/2018

Tin tức |

Quà Tặng Trung Thu

THỜI GIAN: Mỗi ngày từ 22/09 - 24/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập game nhận thưởng, quà tặng được gửi qua thư

 • Ngày 22/09: Hồng Bao*1, Phiếu Quà*1, Xu Rank*500, Lồng Đèn*50, Thẻ Trải Nghiệm Lạc Tiến (3 Ngày)*1
 • Ngày 23/09: Hồng Bao*1, Phiếu Quà*1, Xu Rank*500, Lồng Đèn*50, Thẻ Trải Nghiệm Tào Hồng (3 Ngày)*1
 • Ngày 24/09: Hồng Bao*1, Phiếu Quà*1, Xu Rank*500, Lồng Đèn*50, Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha-Kiếm Thần (3 Ngày)*1

Nạp Đúng Mốc Tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó

 • Nạp Đúng Mốc 20K VNĐ tặng 100 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 50K VNĐ tặng 250 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 100K VNĐ tặng 500 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 200K VNĐ tặng 1000 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 500K VNĐ tặng 2500 vàng
 • Nạp Đúng Mốc 1 Triệu VNĐ tặng 5000 vàng

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 20K VND, tặng : Phiếu Quà*2, Xu Rank*100, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Lồng Đèn*20
 • Tích lũy nạp 50K VND, tặng : Phiếu Quà*3, Xu Rank*250, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Lồng Đèn*30
 • Tích lũy nạp 100K VND, tặng : Thẻ Đổi Thanh HP, Xu Rank*500, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Lồng Đèn*50
 • Tích lũy nạp 200K VND, tặng : Thẻ Đổi Khung Avatar, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*15, Ám Kim Chùy*15, Lồng Đèn*100
 • Tích lũy nạp 500K VND, tặng : Thẻ Đổi Hồi Thành, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Lồng Đèn*150
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VND, tặng : Cánh Thiên Nhiên Tươi Đẹp*1, Đá Né Tránh - Cam, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Lồng Đèn*200

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Lồng Đèn*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Lồng Đèn*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Lồng Đèn*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Lồng Đèn*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Mảnh Lữ Kha-Kiếm Quỷ*8, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Lồng Đèn*100
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Thẻ Đổi Skin Hiếm*1, Phiếu Quà*20, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Lồng Đèn*200

Shop Hiệu Ứng

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, sử dụng Thẻ Đổi Thanh HP, Thẻ Đổi Hiệu Ứng, Thẻ Đổi Khung Avatar để đổi quà

 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Mê Cung Cơ Giới*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Băng Tuyết Kỳ Duyên*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Hương Vị Mùa Hè*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Mê Cung Cơ Giới*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Băng Tuyết Kỳ Duyên*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Hương Vị Mùa Hè*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Trung Thu Thưởng Nguyệt*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Tuổi Thơ Tươi Đẹp*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Hương Vị Mùa Hè*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Chiến Thắng*1

Shop Skin Hiếm

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, sử dụng Thẻ Đổi Skin Hiếm đổi skin

 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Quan Vũ-Thanh Long Võ Thánh*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Đổng Trác-Chúa Tể Hủy Diệt*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Mã Lương-Cao Thủ Graffiti*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Hoàng Trung-Tổng Tư Lệnh*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm*1
 • Thẻ Đổi Skin Hiếm*1 = Tào Tháo-Liệt Diệm Ma Quân*1

Thu Thập Lồng Đèn

THỜI GIAN: 20/09 - 10/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Lồng Đèn có thể đổi thưởng

 • Thu thập 50 Lồng Đèn nhận 01 Hộp Quà Trung Thu
 • Thu thập 1000 Lồng Đèn nhận 01 Skin Hoàng Cái- Gấu Teddy*1

* Khi mở Hộp Quà Trung Thu có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

 • 100 Chiến Công
 • 1 Lục Thao
 • 1 Mảnh Tướng
 • 1 Mảnh Skin
 • 5 Mảnh Tướng
 • 5 Mảnh SkinSự Kiện Trung Thu Thưởng Nguyệt

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Túi Quà Hằng Nga

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng + 50 Bạc = 10 Lồng Đèn (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Lồng Đèn = 1 Túi Quà Hằng Nga (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Túi Quà Hằng Nga (giới hạn 9999)
 • 25 Mảnh Skin = 1 Túi Quà Hằng Nga (giới hạn 50)
 • 25 Mảnh Tướng = 1 Túi Quà Hằng Nga (giới hạn 50)Thắng Rank Nhận Quà Trung Thu

THỜI GIAN: 21/09 - 24/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng Rank 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Thắng 1 trận Rank 5vs5, tặng: Túi Quà Hằng Nga*1, Phiếu Quà*1, 100 Xu Rank, Lồng Đèn*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 5 trận Rank 5vs5, tặng: Túi Quà Hằng Nga*2, Phiếu Quà*1, 100 Xu Rank, Lồng Đèn*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 10 trận Rank 5vs5, tặng: Túi Quà Hằng Nga*3, Phiếu Quà*1, 300 Xu Rank, Lồng Đèn*10, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 20 trận Rank 5vs5, tặng: Túi Quà Hằng Nga*4, Phiếu Quà*2, 500 Xu Rank, Lồng Đèn*15, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 30 trận Rank 5vs5, tặng: Túi Quà Hằng Nga*5, Phiếu Quà*3, 1000 Xu Rank, Lồng Đèn*20, Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1

Khiêu Chiến Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Lồng Đèn
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Lồng Đèn
 • Thắng 5 Trận Rank tặng: 10 Lồng Đèn
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Lồng Đèn
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Lồng Đèn

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Lồng Đèn

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 24/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Mảnh Tôn Quyền*10, Đá EXP-Cam*5, Túi Quà Hằng Nga*5
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200,Mảnh Tôn Quyền*7, Đá EXP-Tím*5, Túi Quà Hằng Nga*3
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100,Mảnh Tôn Quyền*5, Đá EXP-Tím*5, Túi Quà Hằng Nga*2
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Mảnh Tôn Quyền*5, Đá EXP-Tím*3, Túi Quà Hằng Nga*1
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Trung Thu*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*2, Hộp Quà Trung Thu*3
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*10, Hộp Quà Trung Thu*2
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200,Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*5, Hộp Quà Trung Thu*1

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 20/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 21/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 22/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 23/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 24/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 25/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 26/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3

Phúc Lợi VIP Trung Thu

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 24/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Mảnh Tôn Quyền*10, Đá EXP-Cam*5, Túi Quà Hằng Nga*5
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200,Mảnh Tôn Quyền*7, Đá EXP-Tím*5, Túi Quà Hằng Nga*3
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100,Mảnh Tôn Quyền*5, Đá EXP-Tím*5, Túi Quà Hằng Nga*2
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Mảnh Tôn Quyền*5, Đá EXP-Tím*3, Túi Quà Hằng Nga*1
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Trung Thu*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*2, Hộp Quà Trung Thu*3
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*10, Hộp Quà Trung Thu*2
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200,Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*5, Hộp Quà Trung Thu*1

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng: 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 20/09 - 10/10

 • Chiêu Mộ Danh Tướng Lữ Kha-Kiếm Thần: 1 lần 48 vàng, 10 lần 428 vàng

GIẢM GIÁ SKIN

THỜI GIAN: 20/09 - 26/09

 • Hoàng Trung-Nữ Ninja: 532 vàng
 • Quan Vũ-Đấu sĩ Đường Phố Ryu: 532 vàng
 • Trương Giác-Thái Quyền: 532 vàng
 • Quách Gia-Phù Thủy Tập Sự: 532 vàng
 • Gia Cát Lượng-Phù Thủy Tối Thượng: 532 vàng
 • Mã Lương-Tiệc Bãi Biển: 532 vàng
 • Hoàng Nguyệt Anh-Nữ Hầu Khả Ái: 532 vàng
 • Tiểu Kiều-Siêu Sao: 652 vàng
 • Lăng Thống-Người Tiền Sử: 652 vàng
 • Lữ Bố-Chiến Quỷ Atula: 652 vàng

Mở Bán Tướng Bằng Chiến Công

THỜI GIAN: Từ 20/09

 • Lăng Thống: 34999 chiến công
 • Điển Vi: 34999 chiến công
 • Tôn Thượng Hương: 34999 chiến công
 • Phan Phượng: 34999 chiến công
 • Lữ Mộng Như: 49999 chiến công
 • Chu Du: 69999 chiến công
 • Văn Vô Mộng: 69999 chiến công